Nieuws

14 oktober Wereld Normalisatie Dag!

Op 14 oktober wordt traditiegetrouw Wereld Normalisatie Dag gevierd. Het thema dit jaar is: ‘Less waste, better results – Standards increase efficiency’. Dit onderwerp is gekozen omdat wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid en financiële onzekerheid organisaties uitdagen betere resultaten te bereiken met minder verspilling. Normen zijn belangrijk voor het toenemen van efficiëntie.
Kort gezegd, efficiënt werken maakt het mogelijk kwalitatief goede producten of diensten met minimale verspilling, kosten of onnodige moeite te ontwikkelen. Het helpt organisaties hun winst te maximaliseren en hun doelen te bereiken. Ook is het belangrijk voor succes in de uitdagende en competitieve economische omgeving van nu. Normen helpen de processen hiervoor te implementeren.
Internationale normen, zoals die van ISO, IEC en ITU, zijn hulpmiddelen, ontwikkeld door experts van over de hele wereld. Deze normen bevatten internationaal geharmoniseerde ‘best practices’. Deze kunnen gebruikt worden om efficiëntie te meten, te vergelijken en te vergroten en tegelijkertijd om verspilling terug te dringen. Gelijke specificaties maken het bijvoorbeeld mogelijk dat producten, diensten en technologieën van verschillende verkopers op elkaar aansluiten.

Internationale normen ondersteunen interoperabiliteit en comptabiliteit, verschaffen een solide basis voor het ontwikkelen van innovaties en faciliteren markttoegang voor nieuwe producten. Normen garanderen dat landen, organisaties, toezichthouders en onderzoekers het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden waardoor ze kunnen investeren in andere prioriteiten.
Elk jaar vieren de mondiale en Europese normalisatienetwerken en de nationale normalisatie-instituten Wereld Normalisatie Dag. Deze dag is een eerbetoon aan de mensen wereldwijd die normalisatie mogelijk maken: producenten, fabrikanten, eindgebruikers, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen etc. NEN is het Nederlandse normalisatie-instituut en lid van de mondiale en Europese normalisatienetwerken ISO en CEN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Communicatie, telefoon (015) 2 690 435 of email communicatie@nen.nl. Aanvullende informatie over Wereld Normalisatie Dag is ook te vinden op de website van World Standards Cooperation.