Nieuws

De Normaalste Zaak beleeft vliegende start

Vanuit het nieuwe werkgeversplatform De Normaalste Zaak maken 70 bedrijven zich sterk om mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in hun bedrijf. Bij de lancering van dit netwerk afgelopen donderdag, schaarden zij zich achter dit initiatief van MVO Nederland, Start Foundation en werkgeversvereniging AWVN. Onder hen kleine en middelgrote MKB-bedrijven, maar ook Ahold, NS, McDonald’s en Rabobank Nederland. Met elk bedrijf worden afspraken gemaakt over hun ambities en prestaties bij het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

Merel van Vroonhoven, lid van de Raad van Bestuur van NS, liet bij de start van De Normaalste Zaak weten dat het verre van simpel is om bij een bedrijf met ruim 26.500 medewerkers iemand die blind is of in een rolstoel zit in te passen in het reguliere proces. Maar NS doet het wél. Omdat ze, onder andere door de vergrijzing, de komende jaren een grote wervingsbehoefte zullen hebben door natuurlijk verloop. Maar vooral omdat ze het normaal vinden. Merel van Vroonhoven: ‘We zijn allemaal anders, maar wel allemaal gelijkwaardig.’ NS hoopt binnen het platform vooral te kunnen leren van de ervaringen van de MKB’ers en die vervolgens te vertalen naar toepassing op grootschalig niveau.

Dr. Bernard ter Haar, directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), riep De Normaalste Zaak op om de overheid signalen te blijven geven wanneer dingen niet goed lopen. Veel werkgevers storen zich bijvoorbeeld aan de enorme papierwinkel waarmee ze geconfronteerd worden als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Ter Haar: ‘De neuzen bij de werkgevers staan in een goede richting. Maar het systeem is een soort olietanker die slechts langzaam draait. De Normaalste Zaak kan helpen om die tanker de goede kant op te krijgen. U bent koploper en dat betekent dat u regelmatig tegen de regels aan zult lopen. Dat zult u een beetje voor lief moeten nemen. Maar blijf vooral ook vechten, geef ons de signalen. Om zo uiteindelijk het systeem simpeler te maken.’

De aftrap van het initiatief vond plaats bij de International Innovation Company in Delfgauw. Een familiebedrijf dat groot is geworden met de Vacu Vin – actief in meer dan 75 landen – en sinds jaar en dag veel medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst heeft.

De formele start van De Normaalste Zaak op 20 september jl. geschiedde met een handtekeningensessie. Deelnemers van het eerste uur zetten hun handtekening op een groot bord. Daaraan voorafgaand hadden de ruim 70 genodigden zich gebogen over knelpunten én mogelijke oplossingen voor een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ waarop niemand meer wordt buitengesloten. De uitkomsten van die brainstormsessies worden gebundeld in een manifest dat binnenkort aan de formateurs Henk Kamp en Wouter Bos wordt overhandigd.

Kijk voor meer informatie op www.denormaalstezaak.nl.