Nieuws

DNV audit(eert) KVNW Register Wijnhandelaren

Als vooruitstrevende certificerende instelling is DNV Business Assurance altijd gefocust op nieuwe mogelijkheden om kwaliteit te borgen en te meten. Niet zelden komen daaruit nieuwe meetinstrumenten en certificeringsschema’s voort. DNV is kortom een actieve partner voor organisaties die investeren in kwaliteit en duurzaam ondernemen. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, KVNW, is zo’n organisatie die investeert; de verenigde wijnhandelaars ontwikkelden en verbeterden het Keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. En de KVNW besloot tot borging van het keurmerk door DNV, dus onafhankelijk, deskundig en officieel.

Peter van Houtert, voorzitter van de KVNW: ‘Het Keurmerk biedt afnemers en belanghebbenden de garantie dat men te maken heeft met een professionele en betrouwbare partner die verder gaat dan alleen het naleven van alle wettelijke voorwaarden maar zich ook bewust is van de effecten van haar handelen op mens, milieu en maatschappij’. Vandaag de dag stellen afnemers, consumenten en de overheid andere en hogere eisen dan voorheen. Als branchevereniging heeft de KVNW al sinds 2001 een keurmerk. Dat is nu geactualiseerd naar de eisen en verwachtingen van deze tijd. Van Houtert: ‘Uiteraard gaat het om de Hygiënecode voor de wijnsector met wettelijke voorschriften ten aanzien van voedeselveiligheid en traceerbaarheid. Maar ook om arbeidsomstandigheden in het (wijn)land van herkomst, de omgang met eigen personeel en de omgeving, het naleven van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken en andere onderwerpen gerelateerd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.’

Om onbevooroordeelde, neutrale toetsing te waarborgen, koos de KVNW voor DNV Business Assurance. Van Houtert: ‘Tijdens gesprekken met DNV bleken we snel op één lijn te zitten. DNV heeft zich zeer snel en professioneel in de wijnwereld verdiept.’ Een auditor van DNV bezoekt de leden die menen de toets te kunnen doorstaan, en brengt een advies uit, waarna -bij een positief advies- de vereniging het certificaat kan uitreiken. Een pilotfase in juli heeft uitgewezen dat die opzet werkt. DNV project manager René de Bruijn: ‘Noemenswaardig is de lange-termijnambitie. Bevindingen tijdens een audit zijn concrete verbeterpunten. Maar meer nog dienen de observaties het groeimodel; de meting ten opzichte van een standaard geeft handvatten voor structurele, kwalitatieve groei.’