Nieuws

SNPI geeft voorlichting over duurzaam aandeelhouderschap

SNPI merkt een steeds grotere belangstelling voor duurzaam aandeelhouderschap juist in deze tijden van crisis. Zo zal SNPI aanwezig zijn met een informatiestand bij het Great Game seminar op 6 november en bij de Energiedag van MKB krachtcentrale op 27 november. Daarnaast hebben meerdere ondernemingen zich weer aangemeld voor het SNPI platform o.a.Witteveen + Bos, Movares en Undutchables Recruitment Agency BV. Dit geeft extra kracht aan de lobby van SNPI bij overheid en belastingdienst voor heldere regels voor bedrijven met een bedrijfsbreed medewerker- aandelenprogramma.

Toen Jack Stack in 1983 een nagenoeg failliet bedrijf overnam, met $100.000,= eigen vermogen en $8,9 mln. vreemd vermogen tegen 18% rente, stond hij als kersverse ondernemer voor de onvermijdelijke vraag, hoe hij het beste uit zijn organisatie kon halen. Hij ontwikkelende een management strategie die hij Open-Book Management noemde. Vandaag de dag draait zijn SRC Holdings Corporation ruim 450 miljoen omzet, heeft Jack 2 bestsellers op zijn naam (Great Game of Business), is hij ondermeer jurylid van de wereldwijde Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award en wordt zijn managementstrategie in meer dan 5.000 bedrijven met verbluffende resultaten toegepast.

Met de titel winnen doe je met zijn allen deelt Hans van Breukelen zijn visie over het creëren van eigenaarschap in teams en organisaties. Op een interactieve manier beleeft u de essentie voor het leiden van een succesvolle bedrijfsvoering.

SNPI zal informatie verstrekken hoe alle medewerkers kunnen mee participeren waardoor ook echt iedereen kan delen in het succes van de onderneming. Op deze dag laten slimme ondernemers zien hoe ze nieuw organiseren in een veranderende economie. Zij zijn er van overtuigd dat het belangrijkste kapitaal binnen het bedrijf de eigen mensen zijn. Dat het maximaal benutten van competenties en talenten in de eigen organisatie loont. Voor welvaart én welzijn. Men weet dat dit vraagt om andere vormen van organiseren, samenwerken en bewegen in de nieuwe economie. Maar hoe? Ook hier zal SNPI informatie verstrekken over aandelen participatie en medewerker betrokkenheid.

Duurzaam aandeelhouderschap is actueler dan ooit. In een klimaat van groeiend wantrouwen naar overheid en financiële instellingen is er behoefte aan een ander, socialer en duurzamer model voor aandeelhouderschap. Kenmerkend hierbij is dat er breder naar de belangen van de onderneming en haar stakeholders wordt gekeken met het oog op de continuïteit en zelfstandigheid van de onderneming op lange termijn. Duurzaam aandeelhouderschap zorgt ervoor dat de onderneming beter financieel presteert, een hogere medewerker betrokkenheid heeft en een sterkere concurrentiepositie op de internationale arbeidsmarkt. Het spreekwoord wie kan delen kan vermenigvuldigen is hierbij daarom ook helemaal van toepassing.