Nieuws

Certificeringstraject voor duurzaam slopen gereed

Nederland is met ingang van vandaag het eerste land met een certificeringstraject voor sloop- en demontage projecten: BREEAM-NL Sloop en demontage. Voorzitter van de stuurgroep Hans Gortworst overhandigt vandaag de eerste versie van de richtlijn aan ex-milieuminister Jacqueline Cramer tijdens de 13e participantenbijeenkomst van de Dutch Green Building Council bij Interface in Scherpenzeel. De bijeenkomst heeft als thema De Cyclische economie.

 ’Met deze lancering luiden we tevens een internationale ontwikkeling in, want er is afgesproken dat dit traject de basis gaat vormen voor een internationale, wereldwijd geldende BREEAM-versie’, reageert DGBC-bestuursvoorzitter Jaap Gillis.

Het sloopcertificaat is ontwikkeld door verschillende sloop- en grondstoffenbedrijven. Bij de inhoud van het nieuwe certificeringsschema is gekeken naar onderwerpen als de onderbouwde herkomst van materialen, adaptief bouwen, hergebruik van materialen en een duurzame bouwplaats. Daarbij zijn bestaande slooptools zoals Slimslopen (gemeente Rotterdam), de tool van Oranje en Duurzaamgesloopt.nl geïntegreerd.

De ambitie van de stuurgroep die richting geeft aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk is groot. DGBC-directeur Stefan van Uffelen: ‘BREEAM-NL Sloop moet het gat tussen de certificeringstrajecten voor bestaande gebouwen en nieuwbouw gaan dichten. Uitgangspunt is dat de gehele materiaalketen goed op elkaar moet aansluiten.’

Feitelijk begint een sloopproject op het moment dat de (laatste) bestaande gebruiker besluit te gaan verhuizen. Dit is de overlap met het bestaande bouw label (BREEAM-NL In-Use). De eigenaar en eindgebruiker moeten het pand zo achterlaten dat het duurzaam te slopen is. De sloopfase eindigt als de locatie bouwrijp is en de eerste paal de grond in gaat. De overlap met het sloopproces en de nieuwbouw (certificering via BREEAM-NL Nieuwbouw) zit in het ontwerpproces.

Er zijn een stuurgroep en een werkgroep samengesteld, die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk. De stuurgroep werd voorgezeten door Hans Gortworst, voormalig directeur van de trainingsorganisaties Geoplan BV en Arboplan BV. De werkgroep is geleid door Frans van Doorn, directeur van Training- en Adviesburo van Doorn.