Nieuws

Point-One en HTSP bundelen krachten

High Tech NL gaat op 1 januari 2013 van start. Deze nieuwe vereniging heeft als doel de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse hightechsector te versterken door de krachten te bundelen. De vereniging High Tech NL ontstaat uit een fusie tussen Point-One en High Tech Systems Platform (HTSP). Henk Scheepers wordt voorzitter van de vereniging High Tech NL. High Tech NL is een van de eerste partners van de stichting Holland High Tech. Holland High Tech sluit zich aan bij FME.

High Tech NL is een van de eerste partners van de stichting Holland High Tech. Holland High Tech wil de internationale concurrentiekracht van de sector versterken, heeft forse groeiambities en wil de export van de sector meer dan verdubbelen van € 32 miljard in 2009 tot € 77 miljard in 2020. Om deze ambitie te verwezenlijken is gekozen voor krachtenbundeling van de binnen de sector HTSM actieve organisaties in één stichting. Als Holland High Tech kan de gezamenlijke Nederlandse HTSM-sector zich profileren als mondiale ‘high tech-speler’ en Nederland als ‘the place to be’ voor bedrijven, kenniswerkers, onderzoeksinstellingen en studenten. Ook stelt deze krachtenbundeling de sector in staat de kansen die opkomende markten bieden, beter te benutten. Amandus Lundqvist, de huidige voorzitter van Point-One en HTSP en vanaf 1 januari voorzitter van Holland High Tech: ‘Door een duidelijke en krachtig georganiseerde achterban kunnen we gezamenlijke ambities sneller realiseren en kunnen we een stevigere vuist maken.’