Nieuws

19 miljoen euro voor 32 projecten

In de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) zijn door het STW-bestuur 32 projectvoorstellen gehonoreerd voor een totaal bedrag van 19 miljoen euro. Technologiestichting STW, NWO, FOM en ZonMW dragen 11,4 miljoen euro bij. Het hightech bedrijfsleven legt 7,5 miljoen euro in waarvan 4 miljoen euro cash. Dit betekent dat 40% van de totale projectkosten door het bedrijfsleven wordt gedragen. Met de toewijzingen kunnen 32 van de 73 ingediende projecten worden uitgevoerd. De Topsector HTSM die een essentiële aanjager voor een sterke Nederlandse economie is, gaat hiermee als eerste topsector daadwerkelijk van start.
De Topsector HTSM heeft hiermee haar eerste call – uitgevoerd door Technologiestichting STW - afgerond waaruit daadwerkelijk wetenschappelijke onderzoeksprojecten gehonoreerd worden die een grote relevantie hebben voor het Nederlandse hightech bedrijfsleven. Het geld komt voornamelijk bij de technische universiteiten terecht, die het merendeel van de aanvragen hebben ingediend. Alle indieners krijgen nog vóór Kerst de officiële kennisgeving van honorering of afwijzing. Een lijst van de gehonoreerde projecten staat vanaf medio januari op www.stw.nl
De gehonoreerde projecten laten een goede afspiegeling zien van de 15 roadmaps binnen de Topsector HTSM. In totaal wordt 40% van de totale projectkosten door het bedrijfsleven gedragen.
 
Het publieke onderzoeksbudget van 11,4 miljoen euro komt grotendeels van Technologiestichting STW en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast dragen ook de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en ZonMw (financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) ieder circa een miljoen euro bij. Alle aangevraagde projecten passen in tenminste één van de vijftien HTSM-roadmaps of in de ICT-roadmap.

Topsector HTSM levert producten en diensten met toepassingen in alle andere topsectoren. De topsector biedt bovendien sleuteloplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, in onder meer duurzame energie, effectievere gezondheidszorg, betere mobiliteit en verhoogde veiligheid. De topsector initieert, innoveert, ontwikkelt en produceert eindproducten, halffabricaten, componenten, materialen en diensten voor klanten over de hele wereld, variërend van gezondheidszorg, verlichting, chips en chipsproductie tot laboratorium- en kantoorapparatuur, van auto’s en logistieke systemen, vliegtuigen en satellieten tot energieopwekking/-transport/-opslag, voedselverwerking en veiligheid.