Nieuws

Informatiebijeenkomst omzetting OHSAS 18001 in ISO-norm

Binnen ISO wordt gewerkt aan een voorstel voor de omzetting van OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ in een ISO-norm. Door NEN wordt een Nederlandse normcommissie opgericht die vanuit Nederland commentaar indient op het voorstel en de toekomstige ISO-norm.
 
Op donderdag 24 januari 2013, 10.00 – 12.30 uur, organiseert NEN een gratis informatiebijeenkomst over mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie. Belanghebbende partijen kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via arbeid@nen.nl.
OHSAS 18001 moet na de review aansluiten bij de nieuwe ‘High Level Structure’ voor ISO managementsysteemnormen, zoals eerder is gebeurd met ISO 14001 ‘Milieumanagement’.
Naar verwachting wordt het voorstel binnenkort formeel aan de leden van ISO voorgelegd. NEN (lid van ISO) zal namens de op te richten normcommissie vanuit Nederland reageren op het voorstel. Het doel van de informatiebijeenkomst is om partijen te informeren en te betrekken bij de nog op te richten normcommissie.

Belanghebbende partijen kunnen zich tot uiterlijk 15 januari 2013 aanmelden voor de gratis bijeenkomst via arbeid@nen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Mirjam van der Gugten (consultant NEN Arbeid), telefoon (015) 269 03 57.