Six Sigma

Six Sigma is een kwaliteitsprogramma gericht op het verbeteren van processen door het reduceren van variatie. De kracht van Six Sigma zit in deze vijf punten: beslissingen gebaseerd op feiten, een vaste gestructureerde projectaanpak, goed getrainde projectteamleden, focus op kostenbesparing en klantenwensen, en prioriteit bij het management. De gestructureerde manier om projecten uit te voeren wordt vaak aangeduid met DMAIC. DMAIC staat voor het vijftal fases, dat tijdens een project wordt doorlopen, te weten: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Binnen deze DMAIC-cyclus moeten de beslissingen met feiten onderbouwd worden en speelt statistiek een belangrijke rol.

Six Sigma omvat echter veel meer. De essentie is dat gestructureerd en projectmatig gewerkt wordt aan onderwerpen die een grote impact hebben op de belangrijkste business issues. DMAIC is de Six Sigma-aanpak voor procesverbetering. Voor het ontwerpen van nieuwe producten en processen, en voor het herontwerp van beestaande, is Design for Six Sigma (DfSS) de beste methode. In zijn klassieke vorm kent Six Sigma een specifieke organisatie met o.a. Black en Green Belts. De Black Belts zijn de trekkers van de verschillende projecten. De Green Belts ondersteunen hen daarbij.