Partners in Kwaliteit

Partners in Kwaliteit

Magazine

Magazine

In deze editie o.a.:

  • Capi Europe: het succes van reshoring
  • Wordt u de Chief Quality Officer?
  • Heeft u al een levende organisatie?
  • BCM: Durft u nog langer af te wachten?
  • Risicogestuurd kwaliteitsmanagement: hoe implementeer je dat?
  • Aan de slag met bescherming persoonsgegevens
  • Deel 2 van een serie over samensturing
  • Hoe effectief is uw werkvergunningsysteem?
  • Hoe verduurzaam je een bedrijfscultuur?

Bekijk de complete inhoud van deze editie