De MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (draft ISO/DIS 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

De MVO Prestatieladder, integreert al deze deel aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder heeft 5 Niveaus.

Adecco ontvangt MVO Prestatieladder certificaat

20-01-2011

Adecco Group Nederland heeft op 10 januari als eerste onderneming binnen haar sector het MVOPrestatieladder certificaat niveau 3 uitgereikt gekregen. Dit is een belangrijke erkenning van de maatschappelijke initiatieven die de leverancier van HR-services al jaren onderneemt. Algemeen Directeur Patrick Bakker: ‘We zijn trots op deze certificering die we beschouwen als ijkpunt voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van onze MVO-activiteiten.’

De MVO Prestatieladder is dé methodiek om MVO-beleid op een objectieve manier transparant en toetsbaar te maken. Niveau 3 wil zeggen dat een organisatie voldoet aan de norm die binnen de betreffende bedrijfstak algemeen haalbaar is. Door de in gang gezette duurzame ontwikkelingen vervolgens voort te zetten en te blijven toetsen, is het mogelijk om een hogere sport op deprestatieladder te bereiken tot maximaal niveau 5. Voor de felbegeerde certificering, toegekend door Bureau Veritas Certification, heeft Adecco Group Nederland een intensief traject afgelegd. Tijdens dit traject zijn nog tal van ‘verscholen’ initiatieven aan het licht gekomen.

Enkele artikelen over MVO in het vakblad Kwaliteit in Bedrijf

Norm MVO Presatieladder beschikbaar als download

07-09-2010

In kwaliteit in Bedrijf heeft u de afgelopen tijd veel kunnen lezen over de nieuwe certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de MVO...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/569-norm-mvo-presatieladder-beschikbaar-als-download.html

Webinar MVO erkenning

13-12-2010

BSI organiseert op 18 januari 2011 de webinar voor MVO erkenning. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat volop in de belangstelling. Deze webin

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/597-webinar-mvo-erkenning.html

Adecco ontvangt MVO Prestatieladder certificaat

20-01-2011

Adecco Group Nederland heeft op 10 januari als eerste onderneming binnen haar sector het MVO Prestatieladder certificaat niveau 3 uitgereikt gekregen....

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/604-adecco-ontvangt-mvo-prestatieladder-certificaat.html

Plan Maatschappelijk Ondernemen

01-06-2007

Ondanks dat ruim 90% van de Nederlandse woningcorporaties bepaalde activiteiten onderneemt op het gebied van maatschappelijk ondernemen, heeft ruim de...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/9-plan-maatschappelijk-ondernemen.html