Adverteren in toonaangevende vakbladen

Laboratorium Magazine, kritisch, onderhoudend en informatief: dát is Laboratorium Magazine, het enige onafhankelijke vakblad voor management en medewerkers in Nederlandse en Belgische laboratoria. De uitgave is geheel en al toegespitst op de laboratoriumwereld en heeft daarmee onmisbare meerwaarde voor labmanagers, kernanalisten en afdelingshoofden van iedere labomgeving. Het blad doorbreekt de dagelijkse laboratoriumsleur, biedt verdieping en verbreding van het vakgebied en staat boordevol beleidsmatige én praktische informatie. Meer informatie

Kunststof Magazine is het negen maal per jaar verschijnende, grootste onafhankelijk vakblad voor ondernemers en leidinggevenden in de kunststofsector in Nederland en België. Het geeft technische en toepassingsgerichte informatie op het gebied van het be- en verwerken van kunststoffen, grondstoffen, machines en gereedschappen. Tevens vindt de lezer zorgvuldig geselecteerde branche- en productinformatie. Daarbij komt dat Kunststof Magazine toegankelijk, helder en deskundig is, zijn lezers op de hoogte houdt van alle nieuwe ontwikkelingen en inzicht geeft in waar de direct belanghebbenden in de kunststofbranche zich mee bezighouden. Meer informatie

Kwaliteit in Bedrijf richt zich op de bovenste laag binnen bedrijven, organisaties en instellingen; van topmanagers tot kwaliteits(des)kundigen. Tot de lezers behoren directies, kwaliteitsmanagers, hoofden algemene zaken, hoofden personeelszaken, facility managers en alle anderen die betrokken zijn bij het voortdurend actuele thema van de integrale kwaliteitszorg. De inhoud is afkomstig van (kwaliteits)managers uit de praktijk, kwaliteitsorganisaties, onderzoeksinstituten en ministeries. Elk nummer geeft dan ook informatie over zaken als certificering, nieuwe kwaliteitszorgprojecten, overheidsbeleid, congressen, publicaties, onderzoeksresultaten en opleidingen.
Meer informatie