Agenda

Workshop De nieuwe ISO-normen

De managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden ingrijpend herzien. Publicatie is gepland voor 2015. De nieuwe normen bevatten onder meer de nieuwe ‘HLS-hoofdstructuur’. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.

De interactieve workshop ‘De nieuwe ISO-normen’ gaat in op de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de kerneisen voor managementsysteemnormen en de belangrijkste managementthema’s. Ook de volgens de HLS opgemaakte ontwerpnormen voor kwaliteits- en milieumanagement komen aan bod.

Meer informatie en aanmelden: www.nen.nl/trainingnieuweiso


---

Workshop PDCA
U weet waarschijnlijk wel wat de PDCA cyclus is, maar past u het ook toe? Wilt u meer halen uit uw mensen en betere bedrijfsresultaten krijgen? Op welke manier worden keuzes gemaakt en geeft u richting aan uw organisatie? Hoe worden ‘lean’ processen en KPI’s vormgegeven en geïmplementeerd en hoe sluit het gedrag hierop aan? Hoe kunnen managers en medewerkers ontdekken waar de ‘gaten’ zitten in de PDCA cyclus?
In deze workshop leert u de basisprincipes van de PDCA cyclus en alles wat er bij komt kijken om deze te implementeren, zoals lean processen. Op basis van een uitgebreide checklist krijgt u goed inzicht in de ‘gaten’ van de plan-do-check-act cyclus bij uw organisatie en uw eigen werkpatroon en hoe dit kan worden verbeterd en geborgd. In concrete stappen en in voor de organisatie begrijpelijke (eigen) taal wordt dit proces met de deelnemers in kaart gebracht en worden acties geformuleerd om de gevonden ‘gaten’ en knelpunten aan te pakken.

Abonnees van Kwaliteit in Bedrijf krijgen een korting op deze workshop en betalen geen € 525,- maar € 425,- Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.pdcacyclus.nl/workshop en https://www.passionned.nl/order-form.php?pid=30030&dc=23723229378429348.