Artikelen

 • De_menskant_van_certificeren.jpg

  De menskant van certificeren

  Heb jij een managementsysteem ingericht met als doel het behalen en behouden van een certificering? Of pluk je daadwerkelijk de vruchten van een goed ingericht, en daarmee dus duurzaam, managementsysteem? Wanneer je oprecht aandacht besteedt aan (het bewustzijn van) mensen binnen je organisatie kun je met recht zeggen dat risico’s geborgd zijn. Om dat te bewerkstelligen is het zaak om mensen in beweging te krijgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?   Door Nelis van de Pol,...
 • iStock-1307572263.jpg

  Iedereen wil auditor zijn!

  Interne audits zijn een essentieel onderdeel van elk managementsysteem. Samen met de managementbeoordeling en andere verificatieactiviteiten worden ze verondersteld een zelfreinigend mechanisme te zijn. Klanten en externe partijen hoeven u niet te vertellen waar u effectief bent en waar niet; de interne audit is een zeer krachtig instrument om zelf vooruitgang te boeken.   Maar hoe komt het dat veel bedrijven worstelen met interne audits en niet veel voordeel halen uit dit...
 • personeel.jpg

  Goed opgeleid personeel: hoe komt u daaraan?

  De zon schijnt weer – zeker in economische zin. De bedrijvigheid in de industrie laat ongekend forse groeicijfers zien. Dat gaat wel gepaard met verschillende uitdagingen: waarschijnlijk de belangrijkste daarvan is de behoefte aan goed opgeleid personeel. Die uitdaging ligt er vandaag, maar wordt in de nabije toekomst nog een stuk groter, niet in de laatste plaats door de eveneens snel toenemende vergrijzing. Daar komt nog bij dat medewerkers verder kijken dan het salaris en een...
 • lr_auto.jpg

  OCTO Telematics - Een geïntegreerde aanpak van managementsystemen

  Als wereldleider in telematicaoplossingen en een organisatie die beschikt over miljoenen gegevens - is OCTO zich altijd bewust geweest van de noodzaak om op de hoogte te blijven van de veranderingen op het gebied van informatiebeveiliging. Audits door derden en een managementsysteem voor informatiebeveiliging helpen OCTO om aan te tonen dat ze beschikken over gecertificeerde processen en procedures om bedrijfskritische informatie en gegevens te beschermen. Dit, gecombineerd met een ISO 9001...
 • risicomanagement.jpg

  Risicomanagement is geen papieren exercitie

  Risicomanagement staat bij veel organisaties op de agenda in het kader van hun certificering. Maar hoe doe je risicomanagement? Onze visie: risicomanagement is geen papieren exercitie, maar is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen. De kunst is om de mensen die het werk moeten verrichten actief te betrekken; zij kunnen doorgaans risico’s als beste inschatten. Wanneer je risico­management bottom-up aanvliegt en benadert vanuit je strategie en de gestelde doelen, dan ga je...
 • Remote_Audit_LR.jpg

  Remote audits: wat zijn de risico’s en kansen?

  Sinds ruim meer dan een jaar geleden is er in een snel tempo veel veranderd voor iedereen. Vanwege de vele restricties moeten mensen massaal thuis werken, zijn kantoren dicht en mogen bedrijven geen bezoek meer ontvangen. Toch is het belangrijk om de continuïteit en validiteit van uw ISO-certificering te kunnen garanderen. Hoe kunnen audits uitgevoerd worden als bedrijven geen extern bezoek meer mogen ontvangen? Het antwoord op deze vraag: middels remote audits ofwel audits op afstand....
 • foto_informatiemanagement.jpg

  Goed crisismanagement kan niet zonder informatiemanagement

  Onverwachte gebeurtenissen, incidenten en crisissituaties vragen om effectief en kordaat handelen. Wanneer een omvangrijke en impactvolle gebeurtenis een ­organisatie treft komt iedereen als vanzelfsprekend direct in beweging. Goed bedoeld, maar zijn deze opzichzelfstaande initiatieven ook op elkaar afgestemd? Hebben ze allen het ­centrale doel voor ogen of werken ze elkaar onbedoeld tegen? Met andere ­woorden: wie behoudt de regie op informatie en op welke wijze blijven alle...
 • harmen_willemse.jpg

  Certificeren, keurmerken, normen… hoe zit dat?

  Normen, certificaten, keurmerken. Als je er niet regelmatig mee te maken hebt, is het onderscheid niet altijd even duidelijk. En wat zijn de voordelen als je als bedrijf over een certificaat beschikt of jouw product een keurmerk heeft? Een keurmerk of certificaat toont aan dat een product, systeem, persoon of proces aan bepaalde eisen voldoet. Die eisen zijn vastgelegd in een norm. Normen worden door belanghebbenden en experts ontwikkeld bij NEN. Dit kan zowel op nationaal,...
 • brand.jpg

  Schoenmaker, blijf bij je leest!

  Er is brand! De locatie dient ontruimd te worden en de inzet van BHV-ers is vereist. Als direct ­gevolg daarvan is de locatie voor langere tijd niet toegankelijk en komen het Crisis Management Team en het Business Continuity Management Team in actie. Wie pakt welke rol? En hoe zorg je voor een ­onberispelijke samenwerking, zonder steken te laten vallen of zaken dubbel en tevens waarschijnlijk verschillend te doen?  De BHV-ers zorgen er voor dat iedereen...
 • plastic_oceaan.jpg

  Vijftig kilo plastic voor elke meter kustlijn in de wereld

  Is dat het scenario tegen 2040? Verwacht wordt dat het volume van plastic afval dat in onze oceanen terechtkomt de komende 20 jaar bijna verdrievoudigd en tegen 2040 29 miljoen ton per jaar zal bedragen, een equivalent van 50 kg voor elke meter kustlijn in de wereld. Verantwoordelijke omgaan met plastic Plastic is een sterk, flexibel en makkelijk toepasbaar materiaal, maar de grootschalige toepassing van plastic brengt ook nadelen met zich mee. Het gebruik van primaire...
 • kwaliteitsdenken_bouw.jpg

  Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel

  Het speelveld in de bouwwereld verandert razendsnel. Er zijn momenteel op allerlei ­fronten ­ontwikkelingen gaande die bouwbedrijven dwingen om bewust(er) na te denken over hun ­businessmodel. Om toekomstbestendig te blijven, zijn een heldere visie en positionering met duidelijk onderscheidend vermogen een vereiste. Ook vanuit de KAM-benadering betekent dat innoveren en improviseren. Om als bouwbedrijf mee te kunnen (blijven) doen in het veranderende speelveld is het essentieel...
 • bmc_foto.jpg

  De impact van een incident op de bedrijfsvoering

  Wanneer je als organisatie een incident meemaakt leidt dit nagenoeg altijd tot schade, soms zelfs ­enorme schade. Een IT-storing van een uur is vervelend en lastig, maar dit hoeft niet direct tot onoverkomelijke ­problemen te leiden, behalve als het gaat om 112, onze energievoorziening of de verkeersleiding op Schiphol en bij ProRail. Daar is een uur ­IT-uitval voor vele processen onacceptabel, zeker wanneer je onvoorbereid bent en geen ­continuïteitsplan hebt. De...
 • TWI-Trainingen_in_coronatijd_zonder_gezondheidsrisicos.jpg

  Trainingen in coronatijd zonder gezondheidsrisico’s

  Het TWI Instituut is hét trainingsinstituut voor eerstelijns leidinggevenden in Nederland en België. De TWI Methoden helpen leidinggevenden in het aansturen van mensen, het goed instrueren van medewerkers en het verbeteren van de dagelijkse werkmethoden. De TWI-trainingen (Job Instruction, Job Relations, Job Methods, Job Safety) hebben een aantal specifieke kenmerken: - Opleiding in groepen van ongeveer 10 deelnemers; - praktijkoefeningen op de werkplek; - gebruik...
 • iStock-1214992637.jpg

  De veiligheidsladder speelt steeds grotere rol

  Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en een aantal grote bedrijven uit de bouw- en installatiesector hebben dat afgesproken en gaan de NEN Safety Culture ladder (SCL) hanteren. Daarbij meten zij het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren. Het doel van de maatregel...
 • Schaap.jpg

  Security Officer: het schaap met de vijf poten?

  Wanneer informatiebeveiliging expliciet op organisatieniveau benoemd wordt als aandachtsgebied, ­ontstaat er een nieuwe rol in de organisatie: die van de (Chief Information) Security Officer (ook wel SO of CISO). De rol van de SO is cruciaal om informatiebeveiligingsbeleid in een organisatie te implementeren, te verankeren en breed gedragen te krijgen. En daarmee ook om een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) en ­certificering (ISO 27001 of aanverwant) ‘in de lucht...
 • Case_Study_Dormakaba_-_interne_informatiebeveiliging_is_kritisch_voor_ons.jpg

  Case Study Dormakaba: ‘Interne informatiebeveiliging is kritisch voor ons’

  Cyberattacks en datalekken behoren tot de grootste risico's voor bedrijven – een trend die zich tijdens de pandemie heeft versterkt. ‘Voor ons als aanbieder van slimme en veilige toegangsoplossingen is het vertrouwen van onze klanten altijd al onze topprioriteit geweest. Daarom beschouwen we het als een belangrijke factor om een hoog niveau van volwassenheid in informatiebeveiliging te kunnen aantonen’, legt Andreas Robbert, Information Security Manager van de Dormakaba...
 • lloydsfoto.jpg

  Waarom informatiebeveiliging met ISO 27001 tegenwoordig geen voordeel maar voorwaarde is

  Bedrijfsinformatie is een van de meest waardevolle en essentiële middelen van elke organisatie. In de wereld van vandaag is alles met elkaar verbonden en worden organisaties blootgesteld aan grootschalige bedreigingen van de informatiebeveiliging en cyberaanvallen die geavanceerder en vernietigender zijn dan ooit tevoren. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om een effectieve informatiebeveiligings-strategie te hebben.    Onderzoek wijst op dringende noodzaak...
 • zeg_dat_nog_eens_nieuw.jpg

  Zeg dat nog eens?

  'Managers lezen niet, die doen liever', hoor je weleens. Door hun drukke agenda’s komen veel professionals lang niet altijd toe aan het lezen van managementboeken. Zonde, want er worden belangrijke boeken geschreven en waardevolle inzichten ontwikkeld die je als professional eigenlijk niet mag missen.     Voor iedereen met te weinig tijd voor managementliteratuur is Zeg dat nog eens? geschreven. Een bundeling van de meest inspirerende quotes, rake citaten en...
 • ISO_45001__Gezondheid_en_Veiligheid_op_het_werk.jpg

  ISO 45001 – Gezondheid en Veiligheid op het werk

  Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie sterven wereldwijd dagelijks 7.600 mensen als gevolg van werkgerelateerde ongevallen of ziekten, oftewel 2,78 miljoen mensen per jaar. De ISO-commissie voor gezondheid en veiligheid op het werk heeft een internationale norm ontwikkeld voor alle bedrijven en industrieën, die het potentieel heeft om vele levens te redden.   De nieuwe ISO 45001-norm, die in 2018 wereldwijd werd ingevoerd, vervangt de BS OHSAS 18001-norm. Het voorziet...
 • maakindustrie.jpg

  Hoe bouwen we een sterke maakindustrie?

  Hoe sterk is de Nederlandse maakindustrie? Op het onderdeel prijs leggen we het af tegen lagelonenlanden, maar is dat het enige wat een winnende propositie bepaalt? Kunnen we met de technologische ontwikkelingen aan onze zijde onze maakindustrie zo sterk maken, dat we lagelonenlanden kunnen verslaan en misschien zelfs  uitbesteed werk weer terug kunnen halen? Wat zou daarvoor nodig zijn?   Door Hugo van der Horst   De propositie van maakbedrijven is...