Journey_2022_-_digitale_dilemmas_van_de_toekomst.PNG.png
Artikel

Journey 2022: digitale dilemma’s van de toekomst

In haar vision paper ‘Journey 2022’ schetst Atos een toekomst waarin de wereld tegen 2022 een nieuw evenwicht moet zoeken in hoe de interactie met en introductie van nieuwe technologie vorm krijgt. Ze voorspelt dat succesvolle transformaties vooral gaan draaien om het vinden van een goede balans van de impact die technologische innovaties hebben op burgers en de samenleving. Nu het potentieel van baanbrekende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en digitalisering in hun volle omvang duidelijk worden, dringen zich ook ethische vragen op. Organisaties moeten zich volgens Atos rekenschap geven van het spanningsveld tussen wat dankzij nieuwe technologie mogelijk en aanvaardbaar is.

 

Atos gelooft dat organisaties die mensen – klanten, medewerkers en burgers – werkelijk centraal stellen in hun digitale strategie en zich bewust zijn van de ethische vraagstukken die met technologie gepaard gaan, het verschil zullen maken in de weg die zij tot en na 2022 zullen afleggen. Volgens toonaangevende analisten beschouwt ruim 40 procent van de topmanagers het ontwikkelen van de juiste bedrijfscultuur en de vereiste kwaliteiten van medewerkers als de grootste uitdagingen in de digitale transformatie van hun bedrijf.

 

Het oplossen van digitale dilemma’s

Dilemma’s over nieuwe technologische uitdagingen en de keuzes die hiermee samenhangen zijn niet nieuw. De aard en de impact van de dilemma’s die zich voordoen, veranderen wel. Zo is de afwezigheid van de juiste skills een thema dat zich altijd heeft voorgedaan, maar is nu sprake van een situatie waarbij het traditionele onderwijs mensen opleidt in vaardigheden die al achterhaald zijn voordat ze kunnen worden toegepast. De kwaliteiten die in de toekomst nodig zijn, zijn zelfs nog niet bekend. Door het tempo waarin de technologie voortschrijdt, zijn mensen nauwelijks in staat hiervoor op tijd de vereiste skills te ontwikkelen.

 

Om in kaart te brengen hoe klanten het beste kunnen omgaan met de onzekerheden die de adoptie, toepassing en acceptatie van nieuwe technologieën met zich meebrengen, heeft de Atos Scientific Community onderzoek gedaan naar digitale innovaties en trends waarvan bedrijven tegen 2022 de grootste impact verwachten op hun business. ‘We voorzien allerlei veelbelovende en uitdagende ontwikkelingen in de technologische gebieden die we hebben onderzocht. Maar niet al deze disruptieve technologieën zullen per definitie op een positieve manier door de samenleving worden omarmd’, benadrukt Marianne Hewlett, lid van de Atos Scientific Community Member en Senior Vice President bij Atos. ‘Organisaties moeten zorgvuldig afwegen op welke manier culturele waardepatronen worden weerspiegeld in de producten en diensten die zij ontwikkelen. Op onze reis onderweg naar 2022 dient de vraag “Kunnen we…?” altijd hand in hand te gaan met de vraag “Moeten we…?”’

 

Atos lanceert ‘Journey 2022 - Resolving Digital Dilemmas’, op basis van onderzoek door de Atos Scientific Community. Bezoek de ‘Visit Journey 2022’-website om het onderzoek gratis te downloaden.

 

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.