ISO_45001__Gezondheid_en_Veiligheid_op_het_werk.jpg
Artikel

ISO 45001 – Gezondheid en Veiligheid op het werk

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie sterven wereldwijd dagelijks 7.600 mensen als gevolg van werkgerelateerde ongevallen of ziekten, oftewel 2,78 miljoen mensen per jaar. De ISO-commissie voor gezondheid en veiligheid op het werk heeft een internationale norm ontwikkeld voor alle bedrijven en industrieën, die het potentieel heeft om vele levens te redden.

 

De nieuwe ISO 45001-norm, die in 2018 wereldwijd werd ingevoerd, vervangt de BS OHSAS 18001-norm. Het voorziet in een paradigmaverschuiving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, die te wijten is aan de huidige coronapandemie. ISO 45001 combineert de traditionele gezondheid en veiligheid op het werk met het beheer van de gezondheid op het werk en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.

 

Elk ongeluk is één te veel

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waren er in 2019 in Nederland 4.474 arbeidsongevallen, waarvan 69 met een fatale afloop. Naast de arbeidsongevallen waren er ook de ongevallen onderweg en de beroepsziekten. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat, in 2018, bijna 4 procent van de werknemers een door een arts vastgestelde beroepsziekte heeft opgelopen.

 

Ziekteverzuim stijgt sterk

Met name in Nederland is er naast de arbeidsongevallen een toenemend aantal arbeidsgerelateerde ziekten en neemt het aantal absenties enorm toe. In tijden van ongebreidelde infectieziekten zoals de huidige coronapandemie moet ook het voorkomen van infecties bovenaan de agenda staan voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Echter, niet alleen lichamelijke ziekten, maar ook psychologische kwalen zoals depressies zijn oorzaak van de afwezigheid op het werk. De Arbowet schrijft specifiek voor dat er risicobeoordelingen van psychologische factoren moeten worden uitgevoerd, maar de bescherming van de geestelijke gezondheid is verre van een onderdeel van het dagelijks leven in bedrijven. De thema‘s gezondheid en veiligheid op het werk spelen ook een steeds belangrijkere rol met het oog op de demografische veranderingen en de veranderende arbeidsomstandigheden als gevolg van de globalisering en de digitalisering.

 

ISO 45001: De menselijke factor is in beeld

Als zeer technisch ontwikkeld land investeert Nederland zwaar in veiligheid en gezondheid op het werk. Tot nu toe ging het echter vooral om de veiligheid van machines, de substitutie van gevaarlijke stoffen en organisatorische maatregelen. De belangrijkste oorzaak van ongevallen en ziekten in Nederland is echter het menselijk gedrag, dat goed is voor een groot deel van alle ongevallen en ziekten. Organisatorische en technische factoren volgen veel later. Dit geeft aan dat de traditionele benaderingen van gezondheid en veiligheid niet langer toereikend zijn. De nieuwe ISO 45001-norm biedt een oplossing waarbij de veiligheidscultuur en het bewustzijn van de medewerkers de focus heeft.

 

Wilt u het ziekteverzuim aanpakken en een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers?

Lloyd’s Register heeft de belangrijkste informatie rondom ISO 45001 – Gezond en veilig werken, voor u verzameld. Krijg inzicht in het belang van de ISO 45001-certificering door middel van Whitepapers, video’s, case studies en andere interessante documenten.

Meld u hier kosteloos aan voor de 7-delige informatiereeks