TWI-Trainingen_in_coronatijd_zonder_gezondheidsrisicos.jpg
Artikel

Trainingen in coronatijd zonder gezondheidsrisico’s

Het TWI Instituut is hét trainingsinstituut voor eerstelijns leidinggevenden in Nederland en België. De TWI Methoden helpen leidinggevenden in het aansturen van mensen, het goed instrueren van medewerkers en het verbeteren van de dagelijkse werkmethoden.

De TWI-trainingen (Job Instruction, Job Relations, Job Methods, Job Safety) hebben een aantal specifieke kenmerken:
- Opleiding in groepen van ongeveer 10 deelnemers;
- praktijkoefeningen op de werkplek;
- gebruik van eigen voorbeelden, zodat de deelnemers de nieuw geleerde vaardigheden direct in hun eigen omgeving kunnen toepassen.

Maar hoe ziet het er nu uit in dit coronatijdperk, nu we ons aan vele regels en maatregelen moeten voldoen om trainingen te kunnen realiseren... is dat nog mogelijk?

 

Door Gerard Berendsen

 

Om de juiste antwoorden op deze vraag te vinden, heeft het TWI de richtlijnen voor training verder ontwikkeld op basis van de ervaringen en ontwikkelingen van de laatste trainingen. Zo hebben wij tijdens de coronaperiode op betrouwbare en succesvolle wijze kunnen trainen, rekening houdend met alle regels en voorschriften.

 

In principe zijn er 2 mogelijkheden:

1. opleiding ter plaatse, in overeenstemming met alle voorschriften van corona;

2. opleiding online, waaraan de deelnemers individueel of in kleine groepen deelnemen via een platform als Teams, Zoom, Webex etc.

 

1. Opleiding ter plaatse, afgestemd op de huidige coronaregels

Wij hebben de oorspronkelijke opzet van onze TWI-opleidingen verder ontwikkeld. Dit betekent onder meer

- 1,5 meter afstand tussen alle deelnemers;

- scheidingswanden tussen de werkplekken;

- ventilatie van de trainingsruimte, waarvoor we vaker kleine pauzes nemen;

- ontsmettingsmiddel beschikbaar voor alle deelnemers;

- geen verandering van werkplek of tafel, er is een aparte tafel voor en achter voor de TWI-trainer;

- geen deelnemers met ziektesymptomen;

- geen waarnemers omdat we niet meer dan het absoluut noodzakelijke aantal mensen in een kamer toelaten;

- oefeningen op de werkvloer worden mogelijk gemaakt door het gebruik van HQ-headsets, zodat deelnemers ook daar afstand kunnen houden en elkaar toch goed kunnen verstaan;

- en er is ook de mogelijkheid van een dagelijkse sneltest voor trainers en deelnemers voordat de training begint.

Deze nieuwe trainingsstandaarden zijn in het afgelopen jaar al diverse malen met succes toegepast. Wij hebben de toepassing van de nieuwe standaarden vooraf met de klanten besproken en gecoördineerd, en waren er tot nu toe steeds van onder de indruk hoe snel en gemakkelijk deze veranderingen werden aanvaard en doorgevoerd.

 

2. Online TWI-training

Deze omschakeling was voor ons niet alleen een van de moeilijkste, maar ook een van de belangrijkste. Want na het dagelijkse theoretische gedeelte, gaat de training direct naar de verdere uitvoering op de werkplek. Daarom hebben wij in samenwerking met het TWI-instituut in Amerika de online opleidingsmogelijkheid ontwikkeld.

De online training wordt gebruikt wanneer een klant de training wel zou willen doen, maar:

- bezoekers (zoals trainers) niet zijn toegestaan op de locatie;

- groepen van 10 werknemers niet zijn toegestaan in een opleidingsruimte.

 

De online training is zo opgezet dat verschillende platforms zoals Zoom, Teams, Webex kunnen worden gebruikt. Dit maakt het gemakkelijker voor alle deelnemers en trainers, maar het creëerde ook een opleidingsbehoefte voor ons! Daarom hebben wij verschillende trainers opgeleid voor de online opleiding en hebben wij onze hardware gereorganiseerd.
Als een klant heeft besloten een online TWI-training te volgen, is het eerste wat we doen het eens worden over de grootte van de trainingsgroep. Hier wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de JR- en de JI-methode. Tijdens de JR-opleiding kunnen de deelnemers individueel inloggen en hoeven zij niet noodzakelijk samen in één ruimte te zijn. Tijdens de JI-opleiding daarentegen is het voordelig om altijd twee deelnemers in dezelfde ruimte te hebben, omdat dit een enorm voordeel is tijdens de instructie-oefeningen.

 

Ter voorbereiding op de training wordt de vereiste hardware op de locatie opgesteld en getest. Hiervoor is geen dure technische hardware nodig, maar een test vooraf kan geen kwaad. Dit maakt het begin van de training meer ontspannen voor alle betrokkenen. Als de training goed is voorbereid en de hardware ook uitvoerig is getest met alle deelnemers, dan wordt ook een vergelijkbaar hoge opleidingskwaliteit bereikt.

 

Na al onze TWI-trainingen is het enorm belangrijk dat de nieuw geleerde vaardigheden direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Dit kan – mits de coronarichtlijnen binnen een bedrijf dit toelaten – fysiek door ons begeleid worden in kleine groepjes, of ook via online begeleiding.

 

Het is dus mogelijk, zelfs in de huidige, zeer moeilijke tijden, de opleiding zo veilig mogelijk te maken en de opleidingsbehoeften op een klantgerichte manier aan te bieden.

 

Kijk voor meer informatie op www.twi-instituut.nl.