kwaliteitsdenken_bouw.jpg
Artikel

Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel

Het speelveld in de bouwwereld verandert razendsnel. Er zijn momenteel op allerlei ­fronten ­ontwikkelingen gaande die bouwbedrijven dwingen om bewust(er) na te denken over hun ­businessmodel. Om toekomstbestendig te blijven, zijn een heldere visie en positionering met duidelijk onderscheidend vermogen een vereiste. Ook vanuit de KAM-benadering betekent dat innoveren en improviseren. Om als bouwbedrijf mee te kunnen (blijven) doen in het veranderende speelveld is het essentieel dat ­thema’s als kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging en milieu integraal onderdeel gaan uitmaken van het strategisch beleid en geborgd worden in alle daaraan onderliggende bedrijfsprocessen. Dat vraagt om een andere benadering: er moet een heuse transitie in het KAM-denken gemaakt worden.


Door Martijn Jonkers & Nelis van de Pol van CertificeringsAdvies Nederland

 

Vanaf het moment dat corona haar intrede heeft gedaan kampt de bouwwereld met allerlei problemen zoals verstoorde toeleverketens, vraaguitval door uitgestelde of lagere investeringen en ontoegankelijke gebouwen. Gevolg: slinkende marges en grote investeringsrisico’s. Daarnaast heerst er al geruime tijd enorme krapte op de arbeidsmarkt. In de bouwwereld bestaat grote behoefte aan vakmensen en technisch personeel en, door digitalisering van de bouwsector, ook steeds meer vraag naar IT-personeel met specifieke skills en competenties. Deze personeelstekorten hebben veel impact op de business en leiden tot beperkingen op gebied van innovaties, vertragingen van bouwprojecten, claims en boetes van opdrachtgevers en daarmee samenhangend hoge kosten.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er in de bouwsector ook nog diverse veranderingen in wet- en regelgeving gaande. Bouwbedrijven dienen voorbereidingen te treffen voor nieuwe wetgevingen zoals de omgevingswet, de gedragscode in de bouw (VIA) – en daarmee de Veiligheidsladder – en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast wordt er in steeds meer aanbestedingen om certificaten gevraagd om onder andere de kwaliteit, veiligheid en milieubewuste prestaties in de keten te kunnen borgen.

 

Het gehele artikel lezen? Deze is hier te downloaden (PDF)