plastic_oceaan.jpg
Artikel

Vijftig kilo plastic voor elke meter kustlijn in de wereld

Is dat het scenario tegen 2040? Verwacht wordt dat het volume van plastic afval dat in onze oceanen terechtkomt de komende 20 jaar bijna verdrievoudigd en tegen 2040 29 miljoen ton per jaar zal bedragen, een equivalent van 50 kg voor elke meter kustlijn in de wereld.


Verantwoordelijke omgaan met plastic

Plastic is een sterk, flexibel en makkelijk toepasbaar materiaal, maar de grootschalige toepassing van plastic brengt ook nadelen met zich mee. Het gebruik van primaire fossiele grondstoffen oefent druk uit op het milieu, door gebrek aan recycling gaan waardevolle grondstoffen verloren en de verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics resulteert in groeiende vervuiling van onze ecosystemen.

Verantwoord plastic management is voornamelijk belangrijk voor plastic toepassende bedrijven en plastic producerende bedrijven. Zij kunnen onder andere bijdragen aan een hoger recycling percentage en een hoger percentage van toepassing van recyclaat.

 

Een circulaire economie voor plastic

Er bestaan vele initiatieven, normen en richtlijnen voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Het Plastic Pact Nederland is daar een van. Het Plastic Pact focust op het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen (met name bij ‘fast moving consumer goods’) en is in 2019 in Nederland geïntroduceerd. Het pact bestaat uit een groot aantal plastic producerende, plastic toepassende bedrijven en enkele maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Daar het Plastic Pact toepasselijk is voor plastic toepassende bedrijven en plastic producerende bedrijven bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst ook afspraken worden gemaakt met andere sectoren zoals de bouw en de automotive.

 

Het Plastic Pact 

In het Plastic Pact zijn afspraken gemaakt met de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat, om de milieudruk van plastics te verminderen en de circulariteit te bevorderen. De afspraken leiden naar een aantal doelen in 2025 waaronder het 100% recyclebaar maken van alle eenmalig te gebruiken plastic producten die plastic toepassende bedrijven in Nederland op de markt brengen.

Naast het Plastic Pact NL bestaat er internationale certificering voor Responsable Plastic Management (RPM). De RPM-certificering is een keurmerk en een online directory voor organisaties die zich inzetten om het plastic probleem aan te pakken. RPM geeft organisaties een framework om de acties van bijvoorbeeld het Plastic Pact op te starten en uit te voeren. Een onafhankelijke RPM-certificering toont aan dat de organisatie een robuuste aanpak heeft voor plastic management. Hiermee kunnen organisaties een onafhankelijke verklaring afgeven aan hun stakeholders. De verklaring toont aan dat de organisatie aantoonbaar verbeteringen doorvoert met betrekking tot plastic management. De standaard is ontworpen om bedrijven te helpen bij het meten en beheren van verantwoord plasticgebruik. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op het verminderen, hergebruiken en het recyclen van plastic.

Organisaties kunnen systematisch en gestructureerd aan de slag met “Responsible Plastic Management” door middel van de plan – do – check -act cyclus, het principe van een certificatieschema. Jaarlijks wordt de voortgang en de prestatie met betrekking tot het plastic management van een organisatie getoetst door een onafhankelijke deskundige.

 

Meer lezen over wat u kunt doen tegen de vervuiling van onze oceanen? Klik hier: https://bit.ly/3c7swM1