harmen_willemse.jpg
Artikel

Certificeren, keurmerken, normen… hoe zit dat?

Normen, certificaten, keurmerken. Als je er niet regelmatig mee te maken hebt, is het onderscheid niet altijd even duidelijk. En wat zijn de voordelen als je als bedrijf over een certificaat beschikt of jouw product een keurmerk heeft?


Een keurmerk of certificaat toont aan dat een product, systeem, persoon of proces aan bepaalde eisen voldoet. Die eisen zijn vastgelegd in een norm. Normen worden door belanghebbenden en experts ontwikkeld bij NEN. Dit kan zowel op nationaal, Europees of mondiaal niveau.

Normen zijn geen wetten. Bedrijven en organisaties zijn dan ook niet verplicht zich eraan te houden, tenzij er in de wet naar verwezen wordt. Zo wordt bijvoorbeeld in het Bouwbesluit naar een aantal normen verwezen. Dit betekent dat, als je de norm toepast, de overheid tevreden is met de kwaliteit. Je mag het ook op een andere manier doen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat dit net zo goed is als wat er in de norm staat.

Normen zijn algemeen geaccepteerd, wat (wereldwijd) zakendoen vereenvoudigt. Zeker als je kunt laten zien dat je tegen de norm bent gecertificeerd. De regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm worden vastgelegd in een certificatieschema. Normen en certificatieschema’s gaan dus hand in hand. Beide worden ontwikkeld onder het dak van NEN, de organisatie die door industrie en overheid is erkend als onafhankelijke beheerder van normen en certificatieschema’s. Dat NEN centraal de certificatieschema’s beheert, waarborgt de uniformiteit. Zo kunnen organisaties vertrouwen op hun keurmerk of certificaat.

Regelmatige toetsing
Een certificaat of keurmerk wordt voor een bepaalde termijn gegeven. Wil je het behouden, dan zul je het product, proces, persoon of systeem opnieuw moeten laten certificeren. De toetsing wordt uitgevoerd door gerenommeerde certificerende instellingen en vindt vaak plaats onder toezicht. Dit heet certificatie onder accreditatie. Hierdoor is de toetsing onafhankelijk en betrouwbaar.

Start ook met certificatie via NEN
NEN helpt bij het opstellen van certificatie­schema’s. En koppelt organisaties die een certificaat willen aan organisaties die certificaten uitgeven. Lees meer hierover op www.nen.nl/certificatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief. 


Experttips van Harmen

• Let op de geldigheid van uw certificaat of keurmerk.

• Met een certificaat of keurmerk bent u een betrouwbare partij.

• Vermeld uw certificaten en keurmerken op uw website.

 

Foto: Harmen Willemse, Programma­manager NEN Schemabeheer: ‘De regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm worden vastgelegd in een certificatieschema. Normen en certificatieschema’s gaan dus hand in hand.’