3._Robert_Borkes.JPG.jpg
Column

Samensturing, de taal van succesvol veranderen

Veranderen kost energie, en dat is logisch want we zetten immers een proces in beweging om van situatie A naar situatie B te komen. Waarbij de gewenste situatie B het doel is omdat deze naar aller waarschijnlijkheid een organisatieverbetering is en meer waarde toegevoegd voor de klant. Belangrijk is daarbij dat we effectief omgaan met onze energie om het doel “situatie B” te bereiken, want als onze energie voortijdig op is bereiken we ons doel te laat of helemaal niet, waardoor de beoogde toegevoegde waarde afneemt.

 

Ieders energie activeren

Binnen een organisatie is dat nog belangrijker want verandering is de enige constante die we in onze organisaties kennen. Daarbij is een organisatie een collectief van medewerkers die het organisatiedoel vormgeeft en het collectief dus ook actief aan de verandering moet bijdragen en deze ondersteunen. Dit is precies het punt waar de toegevoegde waarde van samensturing zich bevindt. Want we dienen de energie van ieder individu te activeren zodat de gezamenlijke energie effectief benut kan worden om het collectieve doel van de organisatie vorm te geven en de beoogde toegevoegde waarde wordt behaald. Doen we dat niet dan haken collega’s (ziek) af, werken het veranderproces tegen en lopen onze doelstellingen gevaar.

Waar verandering bij medewerkers onzekerheid met zich meebrengt, zorgt samensturing voor vertrouwen en werken we als collectief samen aan hetzelfde doel. Sleutelfactor bij samensturing is dat iedereen dezelfde taal spreekt.


Waarom? Dat ga ik hieronder voor u toelichten.

Iedere organisatie kent een visie. Dit is een externe blik in de toekomst en geeft aan welke rol de organisatie daarin vervult. De missie is interne blik richting organisatie en geeft aan waar deze b.v. in de vorm van normen en waarden voor staat. Deze componenten vormen het zingevingniveau van de organisatie en willen we zo goed mogelijk met elkaar verbinden, zodat interne organisatie verbonden wordt met het externe doel, en de te volgen strategie effectief kan worden vormgegeven. Dit zorgt ervoor dat we het collectief eens zijn over de richting die we als organisatie opgaan en voorkomt dat we A zeggen en toch B doen.

samensturing1.png

De functie van taal

Maar taal vervult nog een veel belangrijkere functie. Taal zorgt er namelijk voor dat we elkaar begrijpen. Want als we elkaar begrijpen, is het vertrouwen in elkaar doorgaans groter dan wanneer onbegrip heerst. Deze taal komt terug in de dingen die we zeggen en schrijven, maar komt ook terug in de gedachten van de ontvangende partij. Deze probeert immers de boodschap die we zenden te interpreteren en te begrijpen. Willen we succesvol samensturen en de energie laten stromen, dan dienen we het zingevingniveau van de organisatie te vertalen naar de operatie. En wel middels een taal die we allemaal begrijpen en ondersteunen.

samensturing2.png

Gedeelde taal zorgt voor cultuurverandering 

Praktisch betekent dit dat in strategische plannen dezelfde taal, woorden en begrippen dienen terug te komen als in de operationele plannen en documenten zoals; afdelingsplannen, procesbeschrijvingen, etc. zodat iedereen integraal dezelfde taal gaat spreken om daarmee hun houding en gedrag aan te passen aan het gewenste resultaat. Dit is wat binnen de organisatiekunde als “cultuur” wordt aangeduid. Het zijn namelijk houding en gedrag die vormgeven aan een cultuur die leidt tot de gewenste handelswijze van een persoon of collectief en daarmee een bijdrage levert tot de prestatie. Daarom is samensturing uitermate geschikt om de toegevoegde waarde van uw organisatie te vergroten en de waardering van uw klant te optimaliseren.

 

Robert Borkes is als Officer (CIO) verbonden aan “publiekewaardecreatie.nl”. Robert heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement en is nu bezig met een internationaal promotieonderzoek naar karakteristieken van Dynamische Overheidsorganisaties die hoge publieke waarde creëren.Hoe maak van je organisatie een krachtige community? En wat vraagt dat van leiders? Daarover gaat het tweede symposium Samensturing. Met bijdragen van o.a. Arthur Hol, Robert Borkes en natuurlijk Rianca Evers als ontwikkelaar van Samensturing. Dus wees erbij op 20 september in het Dominicanenklooster te Zwolle! Meer info en aanmelden kan via deze link.