brabantia.jpg
Column

Blog-serie 'BEGIN met duurzaamheid': Brabantia

Ben je ondernemer of manager en ben je benieuwd hoe je duurzaamheid vanuit jouw organisatie of afdeling invulling kunt geven? In deze blog-serie, worden aan de hand van vijf BEGIN-stappen duurzame bedrijfsvoorbeelden beschreven. Als inspiratie om voor jouw organisatie te ontdekken hoe je duurzaamheid kunt vertalen en toepassen in jouw markt en bedrijfsvoering.

 

DOOR ILONA BUDDINGH'-MAAS

 

Voor het eerste interview in deze serie is Tijn van Elderen, CEO van familiebedrijf Brabantia en ondernemer van het jaar 2017 gevraagd om de visie op duurzaamheid en de activiteiten die Brabantia op dit gebied onderneemt, toe te lichten. Brabantia is een familiebedrijf dat mooie productconcepten ontwikkelt met aandacht voor de invloed ervan op mensen en onze planeet. Zodat er een betere wereld wordt achtergelaten voor de volgende generatie.

 

De vijf BEGIN-stappen

In het boek 'BEGIN met duurzaamheid' worden vijf BEGIN-stappen omschreven die als handvat dienen om te beginnen met leiderschap in duurzaamheid. Het gaat hierbij om het ontdekken van je eigen (organisatie)visie en om het invullen van jouw (organisatie)bijdrage aan een duurzame wereld. Op een manier die motiverend is, en passend bij de visie, bedrijfsvoering en -activiteiten van jouw organisatie.

Voor de vraag hoe je duurzaamheid in samenwerking met anderen vorm kunt geven, zijn de vijf BEGIN-stappen een handvat. Deze stappen staan voor:

 • Bewustwording
 • Erkennen van belemmerende systemen
 • Gelijkwaardigheid
 • In verbinding zijn
 • Nemen van verantwoordelijkheid.

Je kunt de stappen zowel persoonlijk als op organisatieniveau toepassen, waarbij het voor organisaties bijvoorbeeld gaat om nieuwe businessmodellen, inclusief ondernemen en partnerships.

Met deze serie van bedrijfsportretten aan de hand van de vijf BEGIN-stappen, krijg je een beeld hoe je deze stappen als organisatie kunt toepassen.

 

De eerste BEGIN-stap is 'Bewustwording'. Dit gaat om je persoonlijke (organisatie)visie op duurzaamheid en waarom dit voor jouw organisatie relevant is. Tijn, wat is jouw (organisatie)visie op duurzaamheid?

'De eerste stap die we hebben gezet, is omschrijven wat we willen als bedrijf. We zijn een familiebedrijf. We hebben als vierde generatie bedacht dat we als hoofddoelstelling hebben om het bedrijf mooier, plezieriger, duurzamer en winstgevender over te dragen aan een volgende generatie dan wij het hebben aangetroffen. Voor ons is dat, dat wij het bedrijf 100 procent recyclebaar willen overdragen.'


Wat maakt duurzaamheid blijvend belangrijk en relevant voor jullie bedrijf? Wat is jullie 'Waarom'?

'De fundamentele vraag “Wil je goed of wil je slecht doen?”, is makkelijk te beantwoorden. 99,9 procent van de mensen wil gewoon goed doen, zo ook wij. Voor duurzaamheid ben ik geïnspireerd door jouw gedachtengoed dat duurzaamheid over schone grond, schone lucht en schoon water gaat. Je kunt alleen maar schoon water hebben – de levenselixer van ieder mens en van de hele planeet – als je schone lucht en schone grond hebt. De enige reden waarom je echt schoon water wil, is dat iedereen een schoon lijf wil. De “basisgezondheid” is voor mij een persoonlijke drijfveer om het bedrijf steeds meer richting duurzaamheid en 100 procent recyclebaarheid te brengen.'

 

Dat is mooi en zichtbaar in de vele initiatieven die Brabantia neemt. En een mooie brug naar de volgende BEGIN-stap 'Erkennen van belemmerende systemen'. Deze stap biedt een methode om een schone gezonde en duurzame wereld te creëren. Het gaat om een manier van omgaan met wereldwijde issues, uitdagingen en belemmeringen, en staat voor:

 • Het erkennen en accepteren van belemmerende systemen;
 • zien wat je hier tegenover kunt zetten, en
 • kiezen wat je leidend wilt laten zijn.

 

Tijn, welke issues / belemmerende systemen zie jij in de wereld?

‘De belangrijkste issue is de onwetendheid van mensen. En het routinematig denken. Onwetendheid over het feit dat het zo niet langer kan. Maar het probleem is zo groot, dat mensen zelf niet weten wat ze eraan kunnen doen. Issues zoals de afvalberg zie ik als onderdeel van die onwetendheid. Schone lucht, schoon water, schone grond heeft direct met afval te maken. Als je kijkt wat The Ocean Cleanup aan het doen is, dan zijn zij letterlijk plastic uit het water aan het halen. Wat wij simpelweg weggooien. We hebben het iedere keer over Indonesië als grootste vervuiler van de wereld. Maar ook als we zelf iets op straat weggooien, dan komt het in een lokaal beekje, in een riviertje en in de zee of oceaan terecht, eten vissen het op en komt het in ons lijf. Dus moraal van het verhaal: als je een schoon lijf wilt, dan zal je ook heel duidelijk moeten kijken naar de afvalberg.’

 

Dat is een duidelijk issue. Wat zetten jullie hier tegenover? En wat laten jullie leidend zijn in jullie bedrijfsvoering?

'Naar het issue van de afvalberg kijken wij op twee manieren. Eén manier is om ervoor te zorgen dat afval opgeruimd wordt. En de tweede manier is, dat het voorkomen wordt. En daar komt het Cradle to Cradle ®-denken om de hoek kijken. Cradle to Cradle zegt in feite simpelweg tegen mensen: “Je mag zoveel consumeren als je wilt, als je er maar voor zorgt dat het van gerecycled materiaal gemaakt wordt en als je er maar voor zorgt dat het aan het eind van het gebruik, in de cyclus terugkomt – dus gerecycled wordt. Want dan heeft het een eindeloos leven.” We richten ons op 100 procent recyclebaarheid en de zes initiatieven die we intern hebben zijn allemaal daar op gericht. Het voorkomen van afval, het voorkomen van gebruik van fossiele stoffen, het voorkomen van gebruik van toxische stoffen. En uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat onze producten 100% recyclebaar zijn zonder een negatieve footprint.'

 

Dat is mooi! Daarnaast gaf je als belangrijkste issue 'onbekendheid' aan. En dat het probleem zo groot kan zijn, dat mensen zelf niet weten wat zij daar aan kunnen doen. Wat zetten jullie hier tegenover?

'Wij willen graag ons steentje bijdragen aan bewustwording. Bijvoorbeeld van wat The Ocean Cleanup, The Ocean Plastic Patch laat zien. Of dat bomen de manier zijn om global warming tegen te gaan. En dat er mogelijkheden zijn om honger in de wereld tegen te gaan. Mensen daar bewust van maken, dat ze daar zelf ook een klein steentje aan kunnen bijdragen. Daar willen we door eenvoudige combinaties met onze producten te maken een mogelijkheid voor bieden, zodat mensen in ieder geval het gevoel hebben dat zij daar zelf een klein beetje aan hebben bijgedragen.'

 

bo-pedal-bin_ingezoomd.jpg

 

Dat klinkt interessant en waardevol. Daar komen we op terug bij de vraag 'wat' jullie precies doen. Het past ook mooi bij de derde BEGIN-stap 'Gelijkwaardigheid' die in de basis gaat om het toekennen van gelijke waarde aan visies, rollen en bijdragen. Wat inhoudt dat iedere bijdrage waardevol is en dat iedereen hier zijn rol in kan nemen. Het gaat hierbij om leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en het benutten van de unieke waarde die je zelf en/of als organisatie hebt.

De BEGIN-stap 'Gelijkwaardigheid' kan je op verschillende niveaus bekijken. Breed gezien staat het voor het toekennen van gelijke waarde aan alles en iedereen die op aarde leeft, waarbij iedereen zijn eigen unieke plek en functie heeft.   

Op organisatieniveau geven Bocken, Short, Rana en Evans (2013) in het artikel 'A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes' aan dat een duurzaam businessmodel de belangen van alle stakeholders meeneemt, waarbij de natuur en de samenleving als key stakeholders worden gezien. En waarmee je dus vanuit 'Gelijkwaardigheid' kunt kijken hoe je hier vanuit je eigen bedrijfsvoering invulling aan kunt geven. Voor mij vat de term inclusief ondernemen dit mooi samen. Ook kan je het zien in het geven van gelijkwaardige aandacht aan de drie P’s ‘People, Planet en Profit’. En in welzijn voor iedereen.

 

Tijn, hoe zie jij 'Gelijkwaardigheid' voor Brabantia?

‘Uiteindelijk wil iedereen in de basis een schoon lijf. Ik kan me niemand voorstellen die niet een schoon lijf wil. Het punt is, dat heel veel tegenwoordig gaat over onbewust een niet schoon lijf krijgen. Je hebt mensen die roken, mensen die vlees eten en mensen die alcohol drinken. Die stoppen bewust die spullen in hun lijf. Dat is een keuze die zij maken, en dat is prima. Er zijn ook heel veel dingen waar mensen die keuze niet maken, het onbewuste. Wij willen met de initiatieven die wij nemen graag ons steentje bijdragen aan bewustwording. Waarbij de hoofdmoot bijdraagt aan de boodschap dat als mensen zelf een schoon lijf willen, dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren.'

 

Gelijkwaardigheid zie je dus met name in het kunnen bijdragen aan een schone gezonde wereld vanuit iedere rol. Als individu, organisatie, werknemer en consument / inwoner op deze wereld. Waar jullie met Brabantia oplossingen voor bieden.

Met betrekking tot het omgaan met mensen binnen en buiten de organisatie zoals in de productieketen, las ik op jullie website dat het Cradle to Cradle-instituut producten beoordeelt op kwaliteit van het materiaal, materiaalhergebruik, het gebruik van hernieuwbare energie en CO2-management, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Waarbij de pdf 'Overview of the Cradle to Cradle CertifiedCM Product Standard' op pagina 23 aangeeft wat sociale rechtvaardigheid betekent: 'Social Fairness ensures that progress is made towards sustaining business operations that protect the value chain and contribute to all stakeholder interests including employees, customers, community members, and the environment. It is important for business ethics to go beyond the confines of the corporate office and permeate the supply chain, engaging responsible manufacturing, enforcing fair treatment of workers, and reinvesting in natural capital.' 

 

Zie ik het goed dat de Cradle to Cradle-manier van werken een uiting is van jullie werkwijze waarin jullie het goed zorgen voor zowel de natuur als voor mensen binnen en buiten jullie organisatie, aandacht en invulling geven? 

‘Twee zaken:

 1. Ik geloof in de positieve boodschap. Angst is een slechte raadgever. Cradle to Cradle geeft duidelijk aan dat je niet noodzakelijkerwijs hoeft te minderen als je dat niet wilt, kan of moet. Het zegt alleen maar zorg dat je nadenkt over wat je koopt / gebruikt. Zorg ervoor dat alles wat je koopt, gebruikt herbruikbaar is aan het einde van de levenscyclus.
 2. Daarnaast waren wij al jaren bezig geen rommel achter te laten, water te zuiveren, afval te hergebruiken, hernieuwbare energie te gebruiken en sociaal met medewerkers om te gaan. Het nadeel is dat partijen die dat allemaal niet doen dat ook kunnen claimen. Door met EPEA samen te werken heb je een derde partij die verifieert of je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.’

 

WeForest.jpg


Dat vat mooi samen hoe jullie betekenis en invulling geven aan gelijkwaardigheid voor alle stakeholders. Dat alles en iedereen een unieke waarde heeft en elkaar aanvult, zie ik als onderdeel van de BEGIN-stap 'Gelijkwaardigheid'. Je kan dit zowel op persoonlijk- als op organisatieniveau toepassen. Het gaat hier specifiek om de unieke waarde die je inbrengt en waarmee je een bijdrage kunt leveren aan het realiseren van een duurzame wereld.

Wat zie jij als de unieke waarde van Brabantia? 

‘Wij combineren schoonheid en functionaliteit met duurzaamheid. Waarbij duurzaamheid wat ons betreft de overtreffende trap is van kwaliteit. Dingen moeten plezierig werken, mooi zijn en net zo lang meegaan als je als consument wil.’

 

Dat klinkt als een mooie basis waarmee jullie bijdragen aan een duurzame wereld. De betekenis en invulling van 'Gelijkwaardigheid' zie ik als de beste basis voor samenwerking, waar de vierde BEGIN-stap ‘In verbinding’ over gaat.

Deze BEGIN-stap staat voor ‘In verbinding' zijn:

 • met jezelf (je (organisatie)visie op duurzaamheid, je kernwaarden, je 'Waarom' / 'Purpose');
 • met anderen (mensen, organisaties en/of initiatieven, visies, keurmerken, etc.), en
 • met de aarde (interessegebieden, SDG's (Sustainable Development Goals), …)

In verbinding met je visie op duurzaamheid, kernwaarden en 'Waarom' is een actieve stap die je iedere keer opnieuw kunt zetten en door kunt blijven ontwikkelen. Dit zie ik als de basis.

'In verbinding' met andere mensen en organisaties gaat om samenwerking. Het gaat hier om het maken van verbindingen die uiting en invulling geven aan jouw (organisatie)visie op duurzaamheid. Op een manier die versterkend, ondersteunend en/of aanvullend is.

 

Wat zijn voor Brabantia verbindingen die bijdragen aan jullie visie en missie?

‘Dat moet je onderscheiden in twee onderdelen: Intern en extern.

Eén is het onderdeel intern. Intern zijn wij heel hard bezig om dit bedrijf 100 procent cradle to cradle te maken. We hebben ons verbonden aan de organisatie EPEA die de certificering van onze producten voor Cradle to Cradle ® doet.

Extern hebben we ons verbonden aan bedrijven als We Forest, Making Earth Cooler. Zij planten bomen om global warming tegen te gaan. En aan The Ocean Cleanup van Boyan Slat die ervoor wil zorgen dat de plastic uit de oceanen gefilterd wordt. Daarnaast hebben we ons ook verbonden aan The Hunger Project die in 2030 honger de wereld uit wil hebben. En aan Plastic Whale die in grotere steden in NL plastic uit de kanalen en de rivieren filtert.'

 

En wat is het belangrijkste waar Brabantia zich op richt?

‘Wij willen het bedrijf 100 procent recyclebaar overdragen aan de volgende generatie. We bestaan volgend jaar 100 jaar. Wij denken dat we als we nog eens 100 jaar willen bestaan we geen negatieve footprint moeten hebben.’

 

Dat is een duidelijk en mooi doel! Vervolgens kan je kiezen 'Wat' je als organisatie wilt doen – en daarmee gaan we naar de vijfde BEGIN-stap. De vijfde BEGIN-stap is: 'Nemen van verantwoordelijkheid'. Dit gaat om de vraag wat je als organisatie wilt doen, welke acties je neemt en welke volgende stappen je wilt blijven zetten. Het geeft invulling aan de 'What' vraag van het 'Why' 'How' en 'What'-model van managementgoeroe Simon Sinek.

Deze BEGIN-stap staat voor:

 • Leiderschap, het doen van jouw deel
 • Het kiezen van jouw (organisatie)bijdrage
 • Het nemen van acties

 

Welke acties nemen jullie met Brabantia die passen bij jullie visie op duurzaamheid?

'Voor onze interne productie streven we een zo duurzaam mogelijk productieproces na. We hebben flink geïnvesteerd in minder vervuilende productietechnieken en waterzuiveringen. We gebruiken zoveel mogelijk groene energiebronnen, zoals zonnepanelen en windenergie en streven naar 100 procent hernieuwbare energie in 2050. We verwerken zoveel mogelijk gerecyclede materialen in onze producten. En ons doel is om 100 procent van de producten die Brabantia zelf produceert, Cradle to Cradle-gecertificeerd te laten zijn (Bronze level). Met de introductie van de Bo Pedaalemmer, combineren we een mooi en duurzaam Cradle to Cradle-ontwerp met alles wat je nodig hebt om makkelijk afval te scheiden. Hiermee willen we afvalscheiding leuk en aantrekkelijk maken. En mensen op een positieve manier motiveren om dit ook te (gaan) doen, met bijdragen aan de vermindering van de afvalberg als resultaat.’

 

Eerder in dit interview gaf je aan dat jullie een steentje bij willen dragen aan bewustwording, en aan het bieden van een mogelijkheid om aan grote wereldwijde issues bij te dragen. En dat jullie dit doen door eenvoudige combinaties met jullie producten te maken. Kan je beschrijven wat jullie precies doen?

‘Wij zijn bijvoorbeeld met Weforest aan de slag gegaan. We hebben één product, een droogmolen, wat een direct alternatief is voor het meest energieslurpende object in het huis, en dat is de droger. Dus in plaats van het gebruik van een droger, kun je je kleren net zo goed aan een droogmolen hangen. Om daarin de link te maken naar duurzaamheid hebben wij het initiatief genomen om bij aankoop van iedere droogmolen een boom te planten met Weforest. Wat er dus voor zorgt dat mensen zich ook wat bewuster worden van het feit dat je met natuurlijk drogen energie bespaart en dat je aan de andere kant een bijdrage levert aan het doel van WeForest: Making Earth Cooler. Een ander voorbeeld is The Ocean Cleanup. Bij aankoop van iedere afvalemmer dragen wij een afdracht af aan de Ocean Cleanup waardoor zij drie tot vier engineers per jaar kunnen inhuren waardoor zij dichter bij hun doel komen om de aarde te ontlasten van de plastic patches die in vijf oceanen liggen.'

 

Samengevat aan de hand van de vijf BEGIN-stappen richt Brabantia zich dus vanuit de visie op duurzaamheid om voor gezondheid te zorgen – wat indirect ook met afval te maken heeft – op het bijdragen aan het issue wat er is om de enorme hoeveelheid afval op te lossen. De manier waarop jullie dat doen, is enerzijds de producten produceren op een cradle to cradle-manier wat inhoudt dat er gericht wordt op geen afval produceren en alle afval juist zien als grondstof voor iets nieuws. En op het reduceren of minimaliseren van giftige stoffen in het productieproces. Hiervoor hebben jullie verbinding gemaakt met het keurmerk Cradle to cradle en met de organisatie EPEA die dit faciliteert. Andere verbindingen die jullie visie versterken, ondersteunen en/of aanvullen, zijn de verbindingen met de Ocean Cleanup en Plastic Whale die bijdragen aan het opruimen van het plastic afval. Daarnaast willen jullie een steentje bijdragen aan bewustwording van andere wereldwijde issues, en aan het bieden van mogelijkheden om aan 'rentmeesterschap', – het goed voor de aarde als geheel zorgen – bij te dragen. Dat zijn hele mooie initiatieven en acties! 

 

Meer weten over de BEGIN-stappen? Kijk op www.beginmetduurzaamheid.nl

 

In het volgende bedrijfsportret aan de hand van de vijf BEGIN-stappen met voorbeelden en inspiratie hoe je als organisatie duurzame stappen kunt zetten, interviewen we Marianne van Keep, Director of Sustainability van Verstegen Spices & Sauces. Houd de website in de gaten!Over Ilona Buddingh’-Maas

Ilona Buddingh’-Maas is schrijver van het boek 'BEGIN met Duurzaamheid'. Zij heeft vijf BEGIN-stappen ontwikkeld die staan voor het vinden van je eigen motivatie en bijdrage om duurzaamheid aandacht en invulling te geven. Op een manier die enthousiast maakt en inspirerend en motiverend is om hier stappen in te blijven zetten. Door haar jarenlange werkervaring bij multinationals weet zij hoe het is om in een corporate omgeving te werken en geeft ze met haar vijf BEGIN-stappen een handvat om duurzaamheid mede hierin een plek te geven.