Hugo_foto_aug2018.jpg
Column

Met sprongen vooruit!

Nooit eerder was ons vakgebied zo in beweging. Zoals Cees Beek al stelde in de vorige editie van dit magazine, wordt dit VUCA-tijdperk gekenmerkt door veel meer onzekerheden en volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel en soms chaotisch op. Organisaties worden lerende organisaties waar ‘denken’ weer aan ‘doen’ gekoppeld is. De kwaliteitsmanager zal zich hier moeten richten op het lerend vermogen van de medewerker en daarmee van het bedrijf, op samenwerking en op gedragsverandering.

 

Olaf Fisscher stelt in zijn column in dit nummer (december 2018) voor om de kwaliteitskunde te plaatsen in het laboratorium van de toekomst, waarin ze zich ontplooien als onderzoekers, gemotiveerd vanuit verwondering over wat allemaal gaande is in een organisatie en dat willen begrijpen als uitgangspunt voor verdere innovatieve ontwikkelingen. De kwaliteitskundige kan zich dan als interdisciplinair professional dienstbaar maken in het samenbrengen van andere experts en breed inzetbare medewerkers in de organisatie.


In het openingsartikel in voorgaande editie roept Teun Hardjono de kwaliteitsmanager op te kijken naar de enorme kansen die een dergelijk tijdperk biedt. ‘Het veld kwaliteitsmanagement is zo breed, dat je zeker weet dat er delen zijn, waar je gewoon geen of onvoldoende verstand van hebt’. En dat is heel erg waar. De kwaliteitsmanager werd in veel gevallen de QHSE-manager, kreeg niet zelden ook MVO nog op zijn of haar bordje, snel gevolgd door risicomanagement, BCM en zelfs de AVG. Andere competenties dus. En die kunnen niet in één persoon verenigd zijn. Het wordt een groepje specialisten. In de woorden van Teun: ‘‘Elk type deskundige heeft zijn eigen toolbox en eigen paradigma’. Het belang van dit werkveld wordt alleen maar groter en geeft de kwaliteitsmanager – lees: de organisatieontwikkelaar -- de geweldige kans om partner in de business te worden. 

Al deze ontwikkelingen maken vanzelfsprekend dat we de redactionele formule van dit vakblad telkens moeten aanpassen. Zoals de subtitel ‘Platform voor Organisatieontwikkeling’ al aangeeft, zien wij het vakgebied ook veel breder dan de gebruikelijke scope van de doelgroep waar het ooit mee begon; de kwaliteitsmanager.

Het gegeven dat onze oorspronkelijke doelgroep – de kwaliteitsmanager – zich ontwikkeld naar een cluster van verschillende professionals en dat het werkveld dus veel breder wordt, betekent voor ons concreet dat we in elk nummer nog meer onderwerpen aan moeten snijden én dat we nog meer meelezers krijgen. (Die ontwikkeling zien we al wat langer: de meeleesfactor wordt steeds hoger). Meer onderwerpen betekent meer content, dus een dikker magazine. Dat gaan we dus doen: vanaf 2019 wordt dit vakblad – dat een redesign krijgt) een stuk dikker. Om te voorkomen dat de groeiende groep meelezers te weinig tijd heeft om die waardevolle content tot zich te nemen, maken we de 

verschijningsfrequentie iets anders: vanaf komend jaar zal Kwaliteit in Bedrijf tweemaandelijks verschijnend. Daarnaast zijn er weer de thematische bijlagen, die met het magazine worden meegezonden. Bij elkaar meer content, met een gelijkblijvende abonnementsprijs. Een sprong vooruit! 

 

Door Hugo van der Horst
Hoofdredacteur kwaliteit in Bedrijf