PeterStooker.jpg
Column

Operational Excellence? Lees de bijsluiter…

Iedere bijsluiter bevat altijd twee soorten informatie. Het geeft aan welke kwalen precies aangepakt worden door het middel en een goede bijsluiter geeft ook inzage in de mogelijke bijwerkingen. Geen middel zonder bijwerking en dat geldt zeker ook voor operational excellence. Belangrijk dat deze bijwerkingen binnen organisaties bekend zijn, zodat de impact ervan beperkt blijft.

 

DOOR PETER STOOKER


Toekomstbestendige organisaties zijn gelijktijdig goed in zowel exploitatie als exploratie. Deze combinatie wordt ook wel aangeduid met ‘ambidexteriteit’ oftewel ‘dubbelhandigheid’. Exploitatie heeft te maken met al die activiteiten binnen de organisatie gericht op het uitnutten van de huidige relevantie. Exploratie heeft daarentegen te maken met het ontdekken van nieuwe relevantie in de (nabije) toekomst. Geen enkel product, dienst of businessmodel heeft immers het eeuwige leven.

Operational excellence richt zich op de exploratiefunctie van een onderneming. Het beheersen van het productieproces, verbeteren van kostenefficiency van het productieproces, first time right, minimaliseren van uitval en afval, optimale bezetting van de productiemiddelen, verkorten van doorlooptijden, minimaliseren van voorraden annex werkkapitaal – het is een greep uit de onderwerpen binnen de scope van operational excellence. Grootste gemene deler van al deze onderwerpen is dat ze allemaal intern gericht zijn. Het betreft fenomenen die zich afspelen binnen de kaders van de eigen onderneming. De markt, klanten en de (veranderende) behoefte van klanten vallen buiten de scope van operational excellence. De productie en levering van de huidige waardepropositie staat centraal. En daar zit meteen ook de belangrijkste crux.

Operational excellence is een must-have voor iedere onderneming die effectief wil zijn in exploitatie, lees: het uitnutten van de huidige relevantie. Echter, operational excellence gaat niet zorgen voor effectiviteit in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe waardeproposities. Het zorgt ervoor dat jouw onderneming steeds beter wordt in het (kosten-)efficiënt produceren en leveren van hetgeen de onderneming al deed, bijvoorbeeld het produceren van typemachines, telexapparaten, faxen, floppy disks en cassettebandjes. Deze efficiëntie kan echter niet voorkomen dat het product een levenscyclus doorloopt (introductie, groei, volwassen, krimp en verdwijnen). Een eenzijdige focus op operational excellence is dan ook geen basis voor een toekomstbestendige onderneming.

Innovation excellence is het vermogen van een onderneming om nieuwe waardeproposities te ontwikkelen en te vermarkten. Essentie van een nieuwe waardepropositie is altijd het voorzien in een (latente) behoefte c.q. het (beter) oplossen van een bestaand probleem of ongemak voor klanten. Daarmee creëer je nieuwe waarde voor je klanten en daarmee nieuwe relevantie voor je onderneming. Dit vereist een continue focus en dialoog met de eindklanten van jouw onderneming en dat zijn niet per se die partijen die jouw facturen betalen. Dat maakt het extra lastig voor bedrijven die leveren via groothandels en distributeurs. Vaak vormen nieuwe technologieën de trigger voor nieuwe waardeproposities, maar dat is geenszins een wetmatigheid. Zo is Picnic niet ontstaan als gevolg van een technologische trigger. Hun waardepropositie is gericht op een betere manier van online boodschappen doen, gebruikmakend van een combinatie van bestaande technologieën.

De ultieme uitdaging voor elk MT is om de niveaus van operational excellence en innovation excellence continu met elkaar in balans te houden. De uitdaging zit in het feit dat beide excellences bepaald geen two of a kind zijn. De benodigde toolsets, mindsets en skillsets voor beide excellences verschillen nogal en stoten elkaar niet zelden af. En toch zijn ze beiden vereist omwille van de toekomstbestendigheid van een onderneming.

Operational excellence is en blijft een must-have competentie voor iedere toekomstbestendige onderneming. Overmatig en eenzijdig gebruik van het middel kan echter schade toebrengen aan de toekomstbestendigheid van de gebruikende onderneming. Neem vooral contact op met uw specialist voor vragen over de optimale mix van beide excellences, omdat die mix voor iedere onderneming weer anders is.

 

Peter Stooker is directeur van  Adaptum | Makers van wendbaarheid