Hugo_foto_aug2018.1.jpg
Column

Tijd voor nog meer verandering

2019 wordt een jaar waarin nog weer harder een beroep op ondernemingen wordt gedaan. In een zich soms ongecontroleerd ontwikkelende wereld moeten we meer en zwaardere ballen in de lucht houden dan ooit tevoren. Grote en complexe uitdagingen liggen voor ons. Hoe houden we werk in ons land, terwijl we moeilijk aan goede mensen kunnen komen? Hoe kunnen we concurrerender worden, zodat we spelers uit met name Azië op afstand kunnen houden en zelfs werk kunnen ‘reshoren’? Moeten we nu echt aan de slag met nieuwe technologieën en ‘Industry 4.0’? Hoe cyberveilig zijn we eigenlijk? Hoe goed presteren we op de diverse strategische onderdelen van de bedrijfsvoering? Hoe ver moeten we gaan met automatiseren en robotiseren en wat is dan eigenlijk de ROI van dergelijke investeringen? Hoe zit het met de reputatie van ons bedrijf en vooral van onze bedrijfstak? Welke wettelijke verplichtingen komen op ons af? In de zorg zijn de ontwikkelingen in een ongekende stroomversnelling aan het raken. dna-specifieke medicatie en behandelingen gaan zorgen voor veel effectievere zorg, met als direct gevolg dat de kosten van onnodige/ineffectieve behandelingen sterk omlaag gaan en mensen eerder weer op de been zijn. De totale zorgkosten (en ook uw premie) zullen er denk ik niet van dalen: er wordt immers steeds meer mogelijk en ook dat moet weer betaald worden.

Innoveren is van levensbelang, maar hoe, waarin en in welk tempo? Natuurlijk niet alleen in onze producten, maar ook onze processen vragen om doorlopende aanpassing. Gaan we met zelfsturing of samensturing aan de slag? Moeten we gaan fuseren, overnemen of overgenomen worden of kunnen we zelfstandig blijven? Hoe blijven we relevant voor onze huidige afnemers, waar bewegen die naar toe en hoe blijven we in de (onzekere) toekomst relevant genoeg om te kunnen blijven voortbestaan?

Dit soort onderwerpen en vraagstukken staan bij veel organisaties nog niet zo heel lang op de agenda. De uitdagingen zijn enorm en vaak te omvangrijk om op eigen houtje aan te pakken. Weet u de AVG nog? Een mooi voorbeeld van een soortgelijke exercitie is de ‘Informatieplicht energie­besparing’ die per 1 juli a.s. ingaat. Dat zelf allemaal uitvogelen is een behoorlijke klus en als er één ding is dat we niet moeten doen, dan is het wel bij dit soort zaken zelf steeds weer alles willen uitvinden – het is echt niet uw core business. Gelukkig hoeven we niet voor alles zelf de expertise in huis te hebben.

Een vakblad/platform als Kwaliteit in Bedrijf heeft de taak haar lezers te informeren over relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied. De filterwerking is daarbij van groot belang: in een zee van informatie datgene eruit halen wat voor de doelgroep van belang is. Om zo te helpen de bedrijfsvoering te verbeteren: een vakgebied dat we als makers van het grootste vakblad/platform voor organisatieontwikkeling goed kennen. Op die manier willen we u helpen door de bomen het bos te blijven zien.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat we met zoveel ontwikkelingen die zich tegelijkertijd afspelen, iets moesten doen om dat allemaal een plek te geven. De tijd is nu gekomen om daarin een nog grotere stap te maken: er is gewoonweg teveel dat uw bedrijfsvoering raakt en dat we dus niet onbesproken willen laten. Een duidelijke uiting daarvan ligt voor u: een veel dikker magazine dat twee­maandelijks verschijnt en waarin we het steeds verder uitdijende vakgebied van de organisatieontwikkelaar letterlijk de ruimte geven. Bedenk daarbij dat ons eigen dna niet dat van een uitgever is, maar veel meer van een verbinder tussen kennisdragers en kennisvragers. We hebben de afgelopen maanden besteed aan het fors versterken van ons netwerk van kennisdragers, zodat we u nog breder kunnen informeren en bijvoorbeeld ook aandachtsgebieden als arbo en risicomanagement een vaste plek krijgen.

Dat doen we nog steeds zonder themanummers, maar u kunt dit jaar wel rekenen op meerdere thema-­bijlagen. De eerste daarvan treft u meteen bij dit nummer: Visie 2019. De bijlage bij het volgende nummer kan ik u ook alvast verklappen: die gaat over Quick Response Manufacturing. Het gaat een bijzonder jaar worden…Hugo M. van der Horst
Hoofdredacteur