iStock-913175416.jpg
Column

Sturen op tekorten of op talenten?

Wat is waarschijnlijk inspirerender? Focussen op tekorten van medewerkers om die te kunnen verbeteren? Of het beste uit hen halen door te zoeken naar hun talenten? Het antwoord is even logisch als de praktijk weerbarstig. We groeien namelijk letterlijk op in een omgeving waarin het normaal is vanuit tekorten of problemen te redeneren. Dit levert dan per definitie conservatieve resultaten op, je haalt immers hooguit 100% van de mogelijkheden die er al waren … Leidinggevenden zouden beloond moeten worden, als ze het beste in medewerkers naar boven halen. Maar ja, hóe doe je dat dan?

 

De traditionele benadering

De meeste organisaties gaan nog steeds uit van opleiden gericht op het bijspijkeren van onderontwikkelde competenties. Het zoeken naar de eigenschappen die je belemmeren door te groeien en deze vervolgens verder ontwikkelen. Herkenbaar toch?
Maar, omdat de nádruk hierbij ligt op wat medewerkers nog níet kunnen, is het ook niet vreemd dat ze hun heil elders zoeken, daar waar ze zich wél denken te kunnen ontplooien…

Binnen het bedrijfsleven wordt dit in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) uitvoerig bedreven. En iemand die níet zo goed is in het leidinggeven aan, en motiveren van anderen, sturen we dus naar een managementopleiding …
Onderzoeken wijzen echter uit dat mensen moeilijk in beweging komen, wanneer ze op hun zwakke plekken gewezen worden. Medewerkers presteren volgens diezelfde onderzoeken juist beter, zodra ze op zoek gaan naar hun talenten. 

Dus nu we dat weten, wat kunnen we daar dan mee?

 

De Waarderende Dialoog

De Waarderende Dialoog (of ‘ Appreciative Inquiry’ ) is een ándere benadering die juist uitgaat van talenten in plaats van tekorten. Deze benadering is zowel een filosofie als een methodiek voor ontwikkeling, die uitgaat van het basisprincipe 'wat je aandacht geeft, groeit!

Leren van de meest vitale momenten is de basis van de Waarderende Dialoog. Dit werkt zowel in positieve als in negatieve zin, dus aandacht voor tekorten brengt ook meer tekorten in beeld en kost energie … maar aandacht voor talent, brengt ook meer talent in beeld en gééft juist energie!

Te mooi om waar te zijn, of is dit werkelijk mogelijk?

 

‘Wat je aandacht geeft groeit …’

Aan de universiteit van Wisconsin hebben onderzoekers in 1982 een studie gedaan naar het leerproces van twee bowlingteams door diverse games op video op te nemen. Later hebben leden van elk team de video’s met beelden van hun inspanningen bestudeerd om hun spel te kunnen verbeteren. 

Maar deze video’s waren wel verschillend bewerkt. Het ene team kreeg alleen maar beelden te zien van situaties waarin ze fouten maakten, terwijl de video van het andere team alleen maar beelden toonde van situaties waarin ze goed presteerden.

Wat gebeurde er nadat beide teams de beelden hadden bestudeerd en hun spel hadden aangepast aan wat ze hadden geleerd? Beide teams hadden hun spel verbeterd, maar het team dat zijn successen had bestudeerd verbeterde hun score met factor twee ten opzichte van het team dat hun fouten had bestudeerd! 

David Cooperrider deed begin jaren 80 aan de Case Western University na onderzoek zijn eerste ervaringen op met een waarderende benadering. Hij heeft de afgelopen tientallen jaren Appreciative Inquiry ontwikkeld, toegepast en uitgedragen en doet dat nog steeds. Zie voor uitgebreide achtergronden en ervaringen de ‘Appreciative Inquiry Commons’ op https://appreciativeinquiry.champlain.edu/.

afbeelding1.png


Afbeelding 1: Klassieke versus waarderende benadering

 

De waarderende dialoog hecht veel waarde aan het gebruik van taal en dialoog tussen mensen. Door een positiever taalgebruik en door het belichten van gerealiseerde successen wordt zowel het beeld van de historie als van de toekomst opnieuw gecreëerd. 

Hierop is ook de visie van Rasci Methode gebaseerd: Wij geloven dat er in elke organisatie meer potentie zit en dat je met de juiste mensen aan tafel kunt bereiken wat je maar wilt.

Het totale proces van de waarderende dialoog verloopt in vijf stappen (zie afbeelding 2).
 

Afbeelding2.png


Afbeelding 2: De 5V-cyclus van de Waarderende Dialoog

 

Een positieve revolutie?

In de praktijk zal het een behoorlijke omslag voor leidinggevenden zijn om van het traditionele ‘bijspijkeren van tekorten’ over te gaan naar het ‘zoeken naar en ontwikkelen van talent’. 
Het vraagt ook een veel meer open instelling van organisaties om de functie te zoeken die bij de gevonden talenten past. Maar ík ben ervan overtuigd dat de betrokkenheid van zowel medewerkers als leidinggevenden significant toeneemt als we dit voor elkaar krijgen. 
Wat denk jij?

‘Als we medewerkers konden uitdagen tot waar ze werkelijk toe in staat zijn, dan zouden ze zichzelf én anderen verbaasd doen staan.’ 

 

Wilt u meer weten over de waarderende dialoog of deelnemen aan een inspiratiesessie? Neem dan contact op met: arno@rascimethode.nl of kijk op www.rascimethode.nl/nl/agenda voor meer informatie over onze Inspiratiesessies. 

  

Arno Schilders is Founding Partner en organisatieadviseur bij RASCI Methode B.V. uit Sliedrecht.