Column_Cees.jpg
Column

Betrokkenheid en binding

In zijn column in het magazine van Kwaliteit in Bedrijf schrijft Kees de Vaal dat een gemeenschappelijk gedragen doel een van de vier cruciale factoren is van een Rijnlandse organisatie. Ook Rianca Evers-den Ouden geeft in haar boek over Samensturing aan dat een collectief doel de medewerkers moet verbinden. Samensturing gaat ervan uit dat mensen in organisaties tot hun recht komen en effectief en bevlogen worden als ze met elkaar én met een collectief doel verbonden zijn.

 

De vraag is hoe je medewerkers aan een dergelijk doel gecommitteerd krijgt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat gemiddeld maar tien procent van de medewerkers daadwerkelijk betrokken is bij de organisatie. Tachtig procent is niet of in minder mate betrokken en maar liefst tien procent is actief niet-betrokken. Deze laatste groep is niet alleen ontevreden over hun werk c.q. hun werkgever; ze zijn ook nog eens druk bezig deze ontevredenheid aan iedereen te laten merken. Iedere dag ondermijnen zij daarmee het werk van hun collega’s en hun organisatie.

De remedie voor het vergroten van de betrokkenheid kan worden gezocht in de aspecten van motivatie. In eerdere columns zijn reeds genoemd: zingeving, autonomie en vakmanschap (Pink).
In de literatuur wordt ook gewezen op de behoefte aan binding (McClelland); binding met de leidinggevende die als coach opereert, aandacht schenkt, luistert, waardeert, uitdaagt met stretch-opdrachten, vertrouwen schenkt en een empathisch vermogen bezit en met het team waarin men werkt. Onderzoekers van het ADP Research Institute en Harvard hebben ontdekt dat ‘het team’ van invloed is op de betrokkenheid van medewerkers. Zelfs medewerkers die veel thuis werken, voelen zich toch deel van een team.

Het implementeren of ontwikkelen van deze motivatie-aspecten en daarmee het vergroten van de betrokkenheid is niet eenvoudig – maar wel essentieel als men als organisatie wil groeien en medewerkers wil binden.

De rol van de leidinggevenden is hierbij cruciaal. Het is aan hen om in te zien dat zij vormers zijn, kwekers van talent en dat alleen zij de betrokkenheid van medewerkers kunnen verhogen. Zij dienen hun verbindend vermogen te ontwikkelen. Dat begint met de verbinding met je zelf te zoeken. Daarna kan men verbinding zoeken met de ander, het team, de organisatie en de rest van de wereld.

 

Cees Beek, eigenaar adviesbureau QAdraat en lid NNK-bestuur.