nnk_foto.jpg
Column

Betrouwbaarheid van informatie

Sinds de invoering van de AVG (Algemeen Verordening ­Gegevensbescherming) is de betrouwbaarheid van verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de Europese Unie geregeld. Maar wat als bedrijven buiten de EU jouw gegevens in handen krijgen? 

 

Hoe vaak installeer je niet een app waarvan je de voorwaarden niet hebt gelezen en waarvan je de herkomst niet kent? Het afgelopen jaar waren FaceApp’s populair. Het lijkt een onschuldig en grappig vermaak: upload je foto en de app laat zien hoe je er over twintig jaar uitziet of een baard je goed staat of een nieuwe kapsel of hoe je eruit zou zien als iemand van het andere geslacht. Maar met het uploaden van je foto en het gebruik van de app geef je de makers ervan goedkeuring om jouw foto (en andere persoonlijke informatie) op te slaan in een massive face database en voor allerlei doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van gezichtsherkenningstechnologie of simpelweg voor commercieel gebruik (reclame). Zou een app store ons niet voorafgaand aan de installatie moeten waar­schuwen voor apps die niet aan de AVG voldoen? Of lees jij wel altijd goed de voorwaarden?

Waarschijnlijk heb je ook gehoord over deep fake technology. Deze technologie maakt het mogelijk mensen alles te laten zeggen wat je wilt, in een niet van echt te onderscheiden nepvideo. Dat kan in sommige gevallen grappig zijn, maar het brengt ook risico’s met zich mee, voor individuen en bedrijven. Want wat als de directie van jouw bedrijf doelwit wordt van een deep fake video? Of een instructievideo van het bedrijf wordt vervalst, met alle ­consequenties van dien?

Met dit soort ontwikkelingen rijst al snel de vraag hoe we ervoor zorgen dat informatie betrouwbaar is en blijft. Bij grotere bedrijven zal een cyber security team zich hier wel over buigen, maar bij kleinere bedrijven ligt hier voor de kwaliteitsmanager een aandachtsgebied waarbij de mogelijk­heden en de bedreigingen van emerging technologies met IT- en ­communicatiecollega’s besproken dienen te worden.


Marc van Berkel, Manager Quality ­Management Kiwa en bestuurslid NNK.