bertus_kroonendijk.jpg
Column

Het nieuwe normaal begint nu

Op het moment van schrijven (red.: juli 2020) gaat het met de besmettings- en ziekenhuiscijfers gelukkig de goede kant op. De genomen maatregelen tijdens de ‘intelligente lockdown’ blijken te werken. De overheid heeft de maatregelen stapsgewijs versoepeld en eenieder kan weer profiteren van ‘herwonnen’ vrijheden. Helemaal fijn nu het vakantieseizoen begint. En toch is het virus niet weg en is er een risico dat het aantal besmettingen weer kan oplaaien. Zoals recent in slachterijen, of op andere plekken waar mensen samenkomen. Daar waar de overheid nu minder sturend is, verschuift de verantwoordelijk naar de samenleving zelf.

 

De duidelijke regels en de strikte sturing van de overheid (inclusief de wekelijkse persconferenties) gaven een duidelijk kader. Nu wordt van eenieder – en dus ook van organisaties – meer zelfsturing verwacht om verantwoordelijk met de risico’s om te gaan. Te beginnen met goede hygiëne en de anderhalve meter. Organisaties die de risico’s goed hebben onderkend en passende maatregelen hebben genomen, zijn beter voorbereid. Hiervoor heeft DNV GL My Care ontwikkeld, een assessment-methodiek waarmee organisaties hun beleid rondom infectiepreventie kunnen verifiëren en aan hun klanten en belanghebbenden kunnen laten zien welke maatregelen zij hebben getroffen voor infectiepreventie.

Qua certificering van managementsystemen is een snelle omschakeling gemaakt naar het remote auditeren toen de COVID-19-crisis begon. Nu we weer maanden verder zijn zien we dat de audits op klantlocatie weer toenemen. Het is de ambitie van DNV GL om naar een effectieve combinatie te komen van audits op locatie en remote audit aanpak. Samen met de klant zoeken we naar de optimale combinatie. Die kan verschillen per schema, per industriesector, afstand tot de locatie, voorkeur en te behalen voordelen. De aanwezigheid van de auditor op locatie kan teruggebracht worden tot echt noodzakelijke momenten, zoals de kennismaking met de organisatie, een rondgang, de audit van fysieke primaire processen en projectbezoeken. Fysiek aanwezig zijn als auditor, helpt de klant vertrouwen op te bouwen en kennis over te dragen. Dat komt ook de effectiviteit van de remote audits ten goede. Doordat een auditor voor een langere tijd verbonden is aan een klant, kan er ook gemakkelijker worden geschakeld naar (deels) remote auditeren.

Deze crisis heeft laten zien dat in de Test, Inspectie & Certificatie (TIC)-industrie een snellere aanpassing mogelijk was dan we wellicht eerst dachten. De eerste resultaten vanuit DNV GL’s klanttevredenheidsonderzoeken, met betrekking tot remote audits/inspecties uitgevoerd tijdens de COVID-crisis, laten een positief beeld zien. De remote optie is positief ontvangen. Het meer gebruikmaken van digitale technieken maakt onderdeel uit van het nieuwe normaal. Het geeft nieuwe kansen, die DNV GL zo goed mogelijk wil aangrijpen. Het nieuwe normaal is begonnen.

 

Bertus Kroondijk,
Area Manager Benelux DNV GL.


Meer weten over My Care? Kijk hier