Over Kwaliteit in Bedrijf

Kwaliteit in Bedrijf is een uitgave van:
Alcedo media bv
Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT  Nieuwveen
Telefoon: +31 (0)172 57 87 30

Redactie

Hoofdredacteur: Hugo van der Horst 


Internet

Bob Boerdam


Voor vragen over adverteren

Bel met (0172) 57 87 30

Verkoopondersteuning: Karin Looijer 


Abonnementen

Opgave en vragen over abonnementen:

SP Abonneeservice
Postbus 105
2400 AC Alphen aan den Rijn
tel.: +31(0)88 - 11 02 003

> Een abonnement nemen
> Vragen of wijzigingen doorgeven

 

Bankgegevens

Voor abonnementen: NL61 INGB 0007 1876 89