ISO 26000

De komst van ISO 26000 en de groeiende marktvraag naar MVO heeft ervoor gezorgd dat bedrijven op zoek zijn naar erkenning voor hun MVO-prestaties. Sommige bedrijven willen zich graag laten certificeren op MVO-gebied. Dat kan niet met ISO 26000, dat is geen certificeerbare norm.

ISO 26000: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

01-09-2007
Op 30 oktober 2007 vindt in Utrecht de eerste voorlichtingsmiddag plaats over de nieuwe ISO-richtlijn voor MVO: ISO 26000. De komende ISO-richtlijn heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Aan de orde komen fundamentele principes, zoals accountability, en MVO-issues, bijvoorbeeld milieu en mensenrechten. Daarnaast komt het wereldwijde begrippenkader voor MVO aan bod. Ook biedt ISO26000 een raamwerk voor implementatie van internationale principes/conventies op het terrein van MVO. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u door Louise Bergenhenegouwen (secretaris van de normcommissie MVO) en Hans Kröder (lid van de normcommissie MVO en internationaal expert in de Taakgroep Implementatie) uitgebreid geïnformeerd over de komende ISO-richtlijn voor MVO. Wat kan en mag u wel of niet van dit ISO-initiatief verwachten? Na het volgen van deze middag bent u volledig op de hoogte. Voor meer informatie: tel. (015)2690188, e-mail: cursussen@nen.nl ofcursusmvo.nen.nl.

Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren van MVO.

Enkele artikelen over MVO in het vakblad Kwaliteit in Bedrijf

De stand van zaken rond de ISO-normen in 2008

22-12-2009

Certificering volgens ISO 22000:2005, bedoeld voor het beheer van voedselveiligheidssystemen, schoot met meer dan 96% omhoog in 2008. Tegelijkertijd,...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/520-de-stand-van-zaken-rond-de-iso-normen-in-2008.html

Lloyd’s certificeert Huisartsenpost tegen NEN7511-1

24-12-2009

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), heft SMASH Haaglanden als eerste huisartsenpost in Nederland gecertificeerd tegen de nationale norm...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/522-lloyd-8217-s-certificeert-huisartsenpost-tegen-nen7511-1.html

NEN ISO 14001-certificatie voor CZ

27-05-2010

Zorgverzekeraar CZ is de eerste zorgverzekeraar in Nederland die is gecertificeerd voor de internationale norm NEN ISO 14001. CZ kreeg het certificaat...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/547-nen-iso-14001-certificatie-voor-cz.html

Frank Willems lector Hanzehogeschool Groningen

30-12-2010

Frank Willems, partner regie en sourcing bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, is door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen...

http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/nieuws/599-frank-willems-lector-hanzehogeschool-groningen.html

ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden.