Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2001 PROF. DRS. P. BOUW, OUD PRESIDENT DIRECTEUR KLM EN INK-VOORZITTER OVER 'LEIDERSCHAP'
In deze uitgave van 'Kwaliteit in Bedrijf' treft u op pagina 5 de eerste persoonlijke column aan van prof.drs. P. Bouw, oud president-directeur van de KLM en huidig voorzitter van het INK. Bouw zal dit jaar in elk nummer van ons blad present zijn met een visie op een van de aandachtsvelden van het INK-model. De eerste column gaat over Leiderschap. Saillante uitspraken daarin: 'Leiders lopen het risico dat ze teveel in zichzelf gaan geloven' en 'Leiders die een soort Dappere Dodo-gedrag gaan vertonen, zijn geen leiders'. Een column die dus duidelijk de moeite van het lezen waard is.

HOU VAN ZE, DAN HOU JE ZE..
Tevreden medewerkers zorgen voor continuïteit in een organisatie. Dit artikel, gebaseerd op een boek-uitgave van Scriptum (zie voor details aan het eind van dat artikel), gaat over medewerkerstevredenheid, over motiveren, maar vooral over hoe je in deze tijd van personeelsschaarste (hoewel het erop begint te lijken dat dat moment alweer voorbij is) de goede mensen aan je kunt binden. Het geeft o.a. een voorbeeld van een bedrijf waar iemand vertrok omdat men hem niet de gewenste salarisverhoging wilde geven. In het voorbeeld wordt snel op een rijtje gezet wat de gevolgen van die weigering waren, zowel financieel als niet-financieel. En dat is heel verbazingwekkend!

LAAT DE KLANT DEEL UIT MAKEN VAN DE DEMING-CIRKEL
Plan-Do-Check-Act We kennen het allemaal als de PDCA-cirkel oftewel de Deming-cirkel. In dit artikel gaan de heren Bouwman en Meesters van adviesbureau 'The Art of Service' in op een methodiek waarin de eisen en wensen van de klant het uitgangspunt zijn. Een van de adviezen: Maak de klant onderdeel van de Deming-cirkel.

DE INVLOED VAN DE NIEUWE ISO-NORMEN OP HET CE-MERK
Dat er bij de Europese Unie niet altijd goed wordt nagedacht voordat men handelt, is gevoeglijk bekend. Hoewel de nieuwe ISO-norm (de ISO 9000:2000-serie) al jaren is aangekondigd, heeft men niet beseft dat deze ISO-norm onderdeel uitmaakt van de regelgeving voor het CE-merk. ISO 9002 en 9003 verdwijnen en de vraag is: Hoe kun je dan voldoen aan eisen voor het gebruik van het CE-merk, aangezien daarvoor in bepaalde gevallen moet worden voldaan aan ISO 9001, 9002 of 9003 Dit artikel zet het een en ander duidelijk neer en vermeldt tevens welke oplossing de TC 176 (de opstellers van de norm) voor dit probleem, waar de EU kennelijk geen uitweg in zag, heeft bedacht.

ALS JE TOT DE TOP WILT BEHOREN, MOET JE OEFENEN. OEFENEN, OEFENEN..
De kwaliteitsmanager op de atletiekbaan, is de titel van dit artikel dat Jan Claes, innovactor bij het CKZ Limburg in België, schreef. In het artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen managers en atleten op basis van de Decatlon. Interessant en vermakelijk. Kortom: de moeite waard!

IS KWALITEIT DE KOSTEN WAARD?
Dat is de vraag die Geert de Raad, directeur van de Raad voor Accreditatie, u stelt op de RvA-pagina's in 'Kwaliteit in Bedrijf'. Economie gaat uit van het maximaliseren van de bevrediging tegen het minimaliseren van de kosten. Op kwaliteitsgebied is voldoen aan klantenwensen het belangrijkste punt, meer dan het minimaliseren van kosten. Maar kosten van kwaliteit zijn wel een belangrijk gegeven in zowel de productie- als in de dienstensector. Zou het niet mooi zijn als we in staat waren de overeenkomsten en verschillen in die beide gebieden -- economie en kwaliteit -- in samenhang te presenteren, in een soort model waarin de onderlinge afhankelijkheid duidelijk te zien is?

ZIEKENHUIS RIJNSTATE ONTVING DE NEDERLANDSE KWALITEITSONDERSCHEiDING 2000
Eind vorig jaar ontving het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate tijdens de Landelijke Kwaliteitsdag een kwaliteitsonderscheiding. Kwaliteit in de zorg? En dan zelfs nog op zo'n niveau dat er een onderscheiding voor wordt gegeven? Kunnen we op grond van de berichten die de laatste jaren in de media verschijnen over wat er kennelijk allemaal mis is in deze sector spreken van een 'contradictio in terminus'? Of slaan we dan de plank volledig mis? Kwaliteit in Bedrijf sprak met de heren P. Holland, lid Raad van Bestuur, en G.W.J. Gerritsen, kwaliteitscoördinator, van het ziekenhuis Rijnstate.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:

Helvoet maakt deel uit van de keten
Mobistar wint de Vlaamse Quality Award
Vier winnaars voor Baldrige Award