Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2001 COLUMN VAN PROF.DRS. P. BOUW OVER 'BELEID & STRATEGIE'
Prof.drs. P. Bouw, oud president-directeur van de KLM en huidig voorzitter van het INK, geeft dit keer zijn visie op 'Beleid & Strategie'. Volgens hem is voor het welslagen van een organisatie - zowel in profit als non-profit - Beleid & Strategie meer nodig dan ooit tevoren. De wereld ontwikkelt zich sneller en verandert in ijltempo. Men heeft de factoren die daarop invloed uitoefenen niet langer meer in de hand. Als je in zo'n situatie geen idee hebt wat je prioriteiten zijn, schiet je organisatie alle kanten uit. Dan is het een stuurloos schip geworden en is het toeval als ze nog een veilige haven kan bereiken. In zijn column geeft Bouw een aantal bruikbare adviezen om de rechte koers te behouden.

SIX SIGMA ZORGT DAT UW ORGANISATIE NIET MEER DAN 3,4 FOUTEN PER MILJOEN MAAKT
In dit artikel wordt een van de boeiendste en meest succesvolle managementstrategieën van het laatste decennium besproken: Six Sigma. Met deze aanpak hebben bedrijven reeds bewezen een extreem hoog kwaliteitsniveau te kunnen bereiken. Zo lukte het een organisatie als General Electric (GE) om slechts één fout te maken op elke 300.000 handelingen! Maar wat betekent de naam Six Sigma precies? Voor welk soort bedrijven is deze managementstrategie bedoeld? Waarom zou je eraan beginnen? Wie hebben het reeds in hun organisatie toegepast? En hoe werkt Six Sigma precies? In het artikel krijgt de lezer een antwoord op al deze vragen.

OOSTERBAAN GROEP ZIET CONSTANTE VERBETERING VAN SERVICE AAN KLANT ALS HOOGTE DOEL
In deze bedrijfsreportage neemt de lezer een kijkje in de 'keuken' van een displaymaker. De Oosterbaan Groep produceert alles wat aan verkoopbevorderend materiaal in de winkel te vinden is: hangkaarten, posters, displays, schapwiebelaars, etalagekaarten en blow-up's. Eind vorig jaar ontving Oosterbaan het Total Quality Management-certificaat, waarmee de producent tegelijkertijd voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001-norm. Financieel directeur Karel van Leeuwen schrijft dit o.a. toe aan het feit dat de directie achter kwaliteitsverbetering staat. De Oosterbaan Groep bewijst dat constante motivatie om telkens verbeteringen aan te brengen in je organisatie de enige kans is op succes en continuïteit.

'EEN KWALITEITSMANAGER IS EIGENLIJK HET GEWETEN VAN EEN ONDERNEMING'
Paul Gemoets is kwaliteitsmanager van Oracle België en recent uitgeroepen tot Kwaliteitsmanager van het Jaar in Vlaanderen. Hij vindt dat een kwaliteitsmanager een Japie Krekel hoort te zijn en als een soort geweten moet functioneren. Om als organisatie vooruit te komen, moet je continu werken aan verbeteren, vindt Gemoets. Maar organisaties hebben de neiging na verloop van tijd op hun oude vertrouwde gedrag terug te vallen. Daar moet de kwaliteitsmanager een stokje voor steken. Hoe hij dit doet, wordt in het artikel beschreven. Daarbij haalt Gemoets diverse praktijkvoorbeelden aan uit zijn werkverleden.

NIEUWE DIRECTEUR NEN WIL ORGANISATIE AFSTOFFEN, OPFRISSEN EN WEER IN DE MARKT ZETTEN
Met ingang van 1 januari dit jaar heeft het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) ir. Jan Wesseldijk benoemd tot algemeen directeur. Daarnaast heeft NEN onlangs in Delft een nieuw, representatief pand betrokken. Het gebouw is van alle gemakken voorzien zodat vergaderingen, seminars en presentaties voortaan 'in huis' kunnen worden verzorgd. Het lijkt wel of NEN aan een herstart is begonnen! Maar wat is en doet NEN precies? En welke kant wil Wesseldijk met het instituut op?

GEMEENTELIJKE OMBUDSVROUW BRENGT OVERHEID EN KLAGENDE BURGER BIJ ELKAAR
Als een burger een klacht indient en vindt dat hem of haar geen recht wordt gedaan, biedt de wet de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een zogenaamde ombudsman. Deze functie wordt in de gemeente Groningen vervuld door mevrouw drs. J.M.C. Meulenbroek. In dit artikel legt Meulenbroek uit wat precies haar taak is. In de beoordeling van klachten is ze volstrekt onafhankelijk. In de negen jaar dat ze dit werk doet is de signaalfunctie steeds belangrijker geworden. Volgens de ombudsvrouw heeft dat alles te maken met de huidige aandacht voor kwaliteit, voor de behandeling van klachten en met de mondigheid van de burger. Praktijkgevallen tonen aan dat het inschakelen van de gemeentelijke ombudsvrouw wel degelijk nut heeft.

CORUS BESPAART GELD MET 'OWN RISK POLICY'
Qua tonnage is Corus in IJmuiden de grootste verlader van Nederland. In 1993 besloot Corus (toen nog Hoogovens) de verzekeringspremie voor transportschade niet langer te betalen. De totale jaarlijkse schadepost bedroeg ruim anderhalf miljoen euro. In plaats van betalen, koos men voor het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagement, waarbij de nadruk lag op het beleid rond transportschade. Men noemde dit de 'own risk policy'. Na verloop van tijd overtroffen de resultaten alle verwachtingen .

VRAKKING ERGERT ZICH AAN AANDACHT VOOR KWALITEIT BIJ RADEN VAN BESTUUR
Opvallend rake uitspraken typeren dit artikel. Mr. J.M. Vrakking, tot voor kort Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket in Amsterdam, ergert zich aan de manier waarop Raden van Bestuur omgaan met kwaliteit. Vrakking vertelt dat er veel obstakels overwonnen moesten worden voordat het lukte een kwaliteitsonderscheiding binnen te halen voor het Arrondissementsparket. Wat hem nog steeds erg steekt is dat er toen niet één telefoontje is geweest van de Raad van Bestuur. Vrakking: 'Dat vind ik ongelooflijk slecht. Er had hier iemand moeten staan om tegen mijn mensen te zeggen: 'Jongens, ik vind dit geweldig!' Ja, er werd een doos gebak gestuurd. Dat was het. Maar juist zo'n woordje, zo'n stukje persoonlijke aandacht dàt maakt het verschil.'

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:

VCA en OHSAS 18001 verlagen het veiligheids- en gezondheidsrisico
Centrum voor Ketenanalyse en Milieu (CKM) opgericht
Aanbeveling TNO: Risico's flexibilisering vragen duurzame aanpak