Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2001 COLUMN VAN PROF.DRS. P. BOUW OVER 'MEDEWERKERS'
Prof.drs. P. Bouw, oud president-directeur van de KLM en huidig voorzitter van het INK, laat in dit nieuwe nummer van 'Kwaliteit in Bedrijf' zijn visie los op het aandachtsgebied 'Medewerkers'. De medewerkers van een organisatie zijn, zo stelt hij, de belangrijkste investering van een organisatie. Tevens schrijft hij dat de vele regels en wetten die zich met de belangen van medewerkers bezighouden, teveel ruimte laten. Je kunt ze ruim opvatten; je kunt ze ook heel krap interpreteren. 'Ik geef niets, laat ze er maar om vragen& ' Bouw meent dat een juiste manier van behandeling van medewerkers zal leiden tot een hoger rendement van deze, voor veel organisaties toch zo kostbare, investering.

HOUD UW ORGANISATIE IN DE LUCHT MET BEHULP VAN: DE COCKPIT!
Het cover-artikel van deze 'Kwaliteit in Bedrijf' gaat in op het verschijnsel van de organisatie-cockpit. In een interview met mr. Leo A.F.M. Kerklaan worden tal van aspecten die te maken hebben met het verschijnsel 'organisatie-cockpit' doorgenomen. Een cockpit blijkt dan meer dan een verzameling metertjes waarop een manager de prestatie, de stand van zaken van een organisatie (of onderdelen daarvan) kan aflezen. Wat het nog meer is wordt duidelijk uit de doeken gedaan. Tevens wordt in dit artikel aangegeven hoe je de juiste metertjes moet kiezen, op welke niveaus je dit instrument kunt inzetten, enzovoort. Een van de bekendste cockpits is wel Norton en Kaplan's 'Balanced Scorecard'. Ook die komt dus ter sprake. Het artikel eindigt met de toezegging dat in het volgende nummer een - beknopt - stappenplan zal worden gegeven over de af te leggen weg bij de bouw van een cockpit.

ISO-NORM ZORGT VOOR NIEUW LEVEN BIJ GEBERIT
De nieuwe ISO-normen zorgen binnen het bedrijfsleven voor beweging en voor activiteit. Allerwegen worden de nieuwe normen nageplozen en toegepast op bestaande procedures, handboeken en werkinstructies. We maken de omslag naar de nieuwe ISO-norm. In deze reportage komt het in Nieuwegein gevestigde Geberit aan het woord over haar kwaliteitsinspanningen.

DURA VERMEER: EEN VAN DE EERST GECERTIFICEERDEN OP BASIS VAN ISO 9001:2000
Fusies of andere samenwerkingsvormen zijn in het bedrijfsleven van vandaag de dag geen zeldzaamheid meer. Maar& hoe zorg je ervoor dat een veelheid aan werkmaatschappijen inclusief de nieuwe divisies naadloos gaan samenwerken? Dura Vermeer gebruikte de kwaliteitszorgsystemen van beide fusiepartners als vertrekpunt. Het nieuwe kwaliteitssysteem werd vervolgens gecertificeerd op basis van de kersverse ISO 9001:2000. En daarmee was Dura Vermeer een van de eerste organisaties in Nederland die een certificaat op basis van de nieuwe ISO aan de muur konden hangen.

DE LAAT DUIZEND BLOEMEN BLOEIEN' -AANPAK VAN DE POLITIE
De Politie Midden en West Brabant maakt al jaren lang werk van kwaliteit. Dat is geen makkelijke opgave voor een organisatie die de laatste jaren enorme maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen moet ondergaan. In een interview met C.J. Hogeveen, beleidsmedewerker van deze politie-organisatie, wordt ingegaan op de reden om aan kwaliteit te werken (behalve dan dat de wet het voorschrijft& ), de aanpak (de 'Laat duizend bloemen bloeien'-benadering waarvoor werd gekozen), de weg naar steeds beter en de toekomst (Visie 2005). De kwaliteit van de Politie Midden en West Brabant is dusdanig dat Hogeveen oprecht stelt: 'Ik ben trots op deze organisatie'!

WALON, PRIJSWINNAAR BRABANTSE KWALITEITSPRIJS, OVER KETENKWALITEIT
Eind vorig jaar won logistieke dienstverlener Walon de Brabantse kwaliteitsprijs. Dat daar het een en ander voor komt kijken, hoeven wij niet uit te leggen. Wat er allemaal voor nodig is, wordt echter uit de doeken gedaan in dit artikel, waarin Walon onder meer stelt hoe belangrijk het is dat ieder deeltje uit de keten naadloos op het voorgaande en volgende aansluit.

STICHTING KDI PAKT IDEELE ROL WEER OP
Het is de laatste vijf jaar nogal rommelig geweest bij de KDI. Men verwisselde van naam zoals anderen van shirt, deed wanhopig pogingen een groter (commercieel) marktaandeel te veroveren en leek haar uiteindelijke, ideële doel volkomen uit het oog te zijn verloren. Het gevolg was dat het simpelweg niet echt goed ging met de KDI. De overname door Schouten & Nelissen bracht daar verandering in, maar zette de KDI verder dan ooit af van haar vroegere idealen. Nu is het moment aangebroken dat daar verandering in komt. De ideële Stichting KDI herrijst en keert terug naar Rotterdam..!

IS HET EINDE VAN DE QS 9000-NORM IN ZICHT?
Iedereen die met zijn organisatie toelevert aan de automobielindustrie weet het: daar gelden strenge normen. Normen als QS 9000, VDA 6.1 enzovoort. En als je aan die normen niet aantoonbaar voldoet, mag je gewoon niet meer leveren. Er is nu echter een internationale norm voor de automotive aan de horizon verschenen die als het ware al die normen onder een noemer brengt: de ISO/TS 16949. Hoewel er nog geen uitspraak over is gedaan, wijst alles erop dat 'kroonprins' ISO/TS 16949 de 'oude' automotive-normen van de troon zal stoten.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF

Organisatie van overheidstoezicht moet worden verbeterd
Een nieuw onderkomen voor het INK
Nederlandse Kwaliteitsprijs en Onderscheiding verschoven van november naar maart!