Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2001
HET ENNEAGRAM, MYTHE OF MANAGEMENTINSTRUMENT?
Mensen willen elkaar altijd in hokjes indelen. Wat dat betreft maakt het enneagram daar geen uitzondering op. Het enneagram is een soort negenpuntige ster, waarvan elke punt een menstype vertegenwoordigt. Achtereenvolgens zijn dat de perfectionist, de helper, de presteerder, de individualist, de observeerder, de loyalist, de optimist, de leider en de bemiddelaar. Het artikel legt uit of een enneagram werkelijk nut heeft en in welke vorm het bij het bevorderen van kwaliteit (bijvoorbeeld bij de samenstelling van teams) gebruikt kan worden. Overigens worden in dit artikel ook - zij het kort - de theorieën/modellen van Everett Rogers, Belbin en Leary (de Roos van Leary) uit de doeken gedaan.

DE NIEUWE ISO-NORM 19011: VERBETERING, MAAR TOCH GEMIST KANS
De laatste versie van een nieuwe norm - de ISO/DIS 19011-Guidelines for Quality and/or Environmental System Auditing - is uit. De definitieve versie verschijnt halverwege volgend jaar. Deze norm stelt organisaties in staat een gecombineerd systeem voor kwaliteit en milieu in één audit te laten toetsen. Het artikel gaat in op de historie en op de inhoud van de op komst zijnde norm. Tevens wordt in het artikel duidelijk gemaakt dat ISO hier wel een slag heeft gemist door de norm (door slechts een heel simpele aanpassing) ook van toepassing te laten zijn op gecombineerde systemen waar arbo deel van uitmaakt.

HET KLEINE EN DUNNE KWALITEITSHANDBOEK VAN HEER
Het in Hengelo gevestigde Heerbaart Jongman Metaal heeft eigenlijk de belangrijkste stadia van de implementatie van kwaliteitsmanagement doorlopen. Cultuurverandering. motivatie, het vastleggen van processen, het meten van klanttevredenheid vanwege de nieuwe ISO 9001-norm Het komt allemaal aan bod. Een bijzonder interessante case van een groep no-nonsense mensen die beseffen dat hun organisatie enkel en alleen toekomst heeft als kwaliteit er met een hoofdletter K wordt geschreven. Erg interessant is ook de informatie dat men het hele systeem (waarop men inmiddels via de nieuwe ISO-norm is gecertificeerd) heeft vastgelegd in een kwaliteitshandboek van A5 formaat van - hou u vast! - slechts 37 pagina's!!!

DE STRENGE EISEN VAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE
ISO gaat over processen. Natuurlijk zouden geborgde en beheerste processen moeten leiden tot het gewenste product of de verlangde dienst. Bij geneesmiddelen mag men echter niet tevreden zijn met welk foutenpercentage dan ook. Bij geneesmiddelen mag de kwaliteit nooit ter discussie staan. U moet er blindelings op kunnen vertrouwen. En dan komt daar de GMP (Good Manufacturing Practice) om de hoek kijken.

Wat dat precies is, wat het verschil is tussen ISO en GMP en uit welke onderdelen de GMP is opgebouwd wordt in dit interview met Carly Vulders, GMP-specialist bij Axsys Netherlands b.v., uitvoerig uit de doeken gedaan. ISO EIST HET METEN VAN KLANTTEVREDENHEID. MAAR HOE DOEN WE DAT?
Managers zagen de bui al hangen toen bekend werd dat de nieuwe ISO 9000:2000 norm zou eisen dat men zijn klanten achteraf ging vragen of zij tevreden waren met de geleverde prestatie (product en/of dienst). Hun klanten zouden geïrriteerd raken door de papierwinkel waarmee ze geconfronteerd werden. En dus werd al gelijk besloten de enquête van tafel te vegen als meetmiddel. Terecht? In dit artikel gaat Hessel de Jong, directeur van 'Hessel de Jong - CS Research' uit Bunnik in op het gebruik van vragenlijsten om aan die ene eis van ISO te kunnen voldoen.

LESSEN IN LEIDERSCHAP

In een kort artikel wordt hier ingegaan op het begrip Leiderschap - prominent aanwezig in het INK-managementmodel - en worden tien aandachtspunten opgesomd die belangrijk zijn voor de juiste invulling van dat Leiderschap. De belangrijkste conclusie? Leiders moeten willen leiden.

VERDER IN DIT NUMMER
Column door prof. drs. P. Bouw over 'Waardering door medewerkers'
De impact die het bedrijfsleven heeft op het milieu moet worden teruggedrongen
Software bij beheersing en verbetering van bedrijfsprocessen