Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 7 - 2001
KROPMAN TRAPT AF IN INSTALLATIEBRANCHE MET CERTIFICERING NIEUW ISO 9001
In juli 2001 is Kropman als eerste grote totaalinstallateur in Nederland door KEMA Registered Quality BV opnieuw gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 9001-norm. In dit artikel vertellen algemeen directeur, Arie van der Ent, en adjunct-directeur Techniek, Ben Lops, hoe Kropman deze certificatie heeft kunnen behalen.De nieuwe norm stelt dat denken in processen, continu verbeteren en klantgerichtheid centraal staan bij kwaliteitsmanagement. Volgens Van der Ent vond Kropman direct meer herkenning in deze nieuwe norm. 'Het is in hoofdlijnen een bevestiging van de eigen visie op kwaliteitsmanagement. Ons kwaliteitssysteem hebben wij vanaf het begin ontwikkeld op het managen van processen en de doorloop van projecten.' Daarbij blijft Kropman's uitgangspunt: kwaliteit is pas kwaliteit als de klant zegt dat het kwaliteit is.

P.L. LELYSTAD MAAKT WERKPROCEDURES TOEGANKELIJK MET INTERACTIEF HANDBOEK
In de Penitentiaire Inrichting Lelystad zijn werkprocedures tegenwoordig vastgelegd in een interactief handboek, waarbij betrokkenen niet alleen op schrift, maar ook in beeld en geluid uitleg krijgen over de te volgen procedure. Via het netwerk is het totale kwaliteitshandboek voor iedere medewerker op haar of zijn werkplek te raadplegen. Door koppeling met de administratieve omgeving is een totaal sturingssysteem ontstaan waarvan het kwaliteitssysteem een belangrijk en onverbrekelijk onderdeel vormt.Herman Verkerk en Sander Eijle, als beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, vertellen in dit artikel over de ontwikkeling en implementatie van het interactieve handboek.

CE-MERKTEKENS, WIE KENT DE 'INS EN OUTS'?
Wat is precies een CE-merkteken? Kort gesteld: Het is een verklaring door de persoon die het merk aanbrengt en een symbool om aan te geven dat aan de Europese eisen van de richtlijnen is voldaan. Het hoort geen commerciële bijbedoelingen te hebben en hoeft niet te betekenen dat het product in Europa is gemaakt. Een CE-merk moet duidelijk zichtbaar en groot genoeg (minimaal 5 mm) zijn aangebracht op het product of op de 'naamplaat'. Of, als het product zelf te klein is, op de verpakking of op de begeleidende documentatie.Deze omschrijving van het CE-merkteken mag dan helder zijn, in de praktijk blijkt dat CE-markering voor de meeste ondernemers een vaag en onduidelijk geheel is. Men weet niet wat nu wel en niet moet, mag en kan. Dit artikel wil kort de uitgangspunten vermelden.

SIEMENS' MISSIE: SOFTWARE ALS EEN BRUG TUSSEN PROCES EN KWALITEIT
Zoals zoveel organisaties die een ISO-certificaat aan de muur hebben hangen, beschikte ook Siemens Nederland over een aantal dikke kwaliteitshandboeken. Er was ongeveer 5,5 meter nodig om het kwaliteitsproces van Siemens (winnaar van de NederlandseKwaliteitsonderscheiding 2000) van voor tot achter te beschrijven. Vijf jaar geleden schoot dit één van de divisiedirecteuren in het verkeerde keelgat. Hij kroop samen met enkele deskundigen achter de pc en ontwikkelde Mission®, een softwarepakket dat functioneert als managementmodel waarin de Balanced Scorecard-methode geïntegreerd is met procesmanagement.

BIJ VOLVO GENT LEIDEN DRIE TPM-FASEN TOT VCG-PERFECT
Total Productive Maintenance (TPM), hoe illustreer je dat met een praktijkvoorbeeld? Door een interview te houden met Eric Buysse, hoofd van Volvo Cars Gent-Perfect Office. In dit artikel vertelt Buysse over het traject dat Volvo Cars Gent (VCG) in de loop der jaren heeft afgelegd.Via de - vooral in Japan - bekende TPM-aanpak (bij Volvo TPM Fase I genoemd), schoof VCG door naar TPM Fase II en vervolgens naar Fase III. Op dit moment is men druk doende de hele eigen TPM-aanpak te versterken met de beste ingrediënten van de Six Sigma-methodiek. En dat alles onder de benaming VCG-Perfect.

WAT IS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
In het artikel over Volvo Cars Gent wordt Total Productive Maintenance (TPM) aan de orde gesteld. Het verhaal illustreert in hoeverre de invoering van TPM haar vruchten af kan werpen en waar een bedrijf allemaal aan moet voldoen voordat het zover is. Een inhoudelijke beschrijving van TPM ontbreekt echter. Daarom gaat dit artikel hier dieper op in. Het schetst TPM als een tempel met acht pijlers.

VERDER IN DIT NUMMER
Column door prof. drs. P. Bouw over 'Waardering door Klant en toeleverancier'
Eén van 's werelds belangrijkste kwaliteitsgoeroes, Philip B. Crosby, is overleden
Bekendmaking van finalisten EFQM Quality Award 2001