Kwaliteit in Bedrijf nr. 8 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 8 - 2001
'THE CHANGE MONSTER'
Recentelijk schreef de Amerikaanse Jeanie Daniel Duck het boek 'The Change Monster'. Daarin wordt de weg naar succesvolle verandering beschreven. Niet alleen de zich razendsnel ontwikkelende technologie en de steeds feller wordende wereldconcurrentie zijn factoren die het noodzakelijk maken dat organisaties continu veranderen. Ook de steeds kritischer wordende consument die zijn eisen continu naar boven bijstelt, is een belangrijke reden. Veranderen is dus noodzakelijk, maar hoe doe je dat? Kwaliteit in Bedrijf geeft een routebeschrijving.

TIEN SUCCESFACTOREN VOOR DE MOTIVATIE VAN MEDEWERKERS
De Walvis ConsultingGroep heeft een Corporate Development Proces (CDP) ontwikkelt, een model dat bestaat uit tien psychologische gezondheidsfactoren en zes groepsdynamieken. Daarmee kan een organisatie een gezond rendement op haar menselijk kapitaal behalen. Want, net zoals er aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan om geld te laten renderen, moet er ook aan allerlei voorwaarden worden voldaan om mensen te laten 'renderen'. Carla Walvis, directeur van de Walvis ConsultingGroep, geeft een nadere toelichting op CPD.

MAARS HOLDING BV 'BEDENKT' ALTERNATIEF KWALITEITSSYSTEEM
In de negentiger jaren werd Maars Holding BV geconfronteerd met de noodzaak om van een productiegerichte naar een meer marktgerichte benadering om te schakelen. Een proces dat behoorlijke gevolgen heeft gehad voor de in Harderwijk gehuisveste organisatie. Maar het was ook een proces dat aan de basis heeft gestaan van het huidige kwaliteitssysteem van Maars. Dit systeem is in de woorden van de auditor 'uniek' te noemen. In welke zin? Daarover meer in dit artikel.

MANAGEMENT REVIEW
Een kwaliteitsmanagementsysteem is op basis van de ISO 9000-serie te beschouwen als een investering. Per definitie behoren deze investeringen op een zo kort mogelijke termijn een positief rendement op te leveren. Dat geldt dus ook voor een kwaliteitsmanagementsysteem. De vraag is echter gerechtvaar­digd of het bedrijfsleven op deze wijze een kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt. In de verschillende ISO-normen is weinig terug te vinden over het rendement van een gedane investering. Peter H. de Dreu legt uit hoe u de effectiviteit van een kwaliteitsmanagementsysteem eens onder de loep kunt nemen door middel van een management review.

INSPIREND LEIDERSCHAP
Het boek 'Inspirerend leidinggeven' van Rogier Offerhaus is medio november te koop in de boekhandel. De auteur beschrijft in dit boek de lange weg die hij moest afleggen om zelf tot het inzicht te komen welke factoren van belang zijn om als manager een inspirator voor jezelf en voor anderen zijn. De conclusie van Offerhaus luidt als volgt: 'Eigenlijk verbazingwekkend eenvoudig'. Hoe eenvoudig staat beschreven in dit artikel.

DE KWALITEIT VAN HAZLEWOOD'S 'CHILLED CONVENIENCE FOODS'
Iedereen die regelmatig onderweg is, heeft waarschijnlijk wel eens kennis gemaakt met de verse producten van Hazlewood: sandwich bacon-ei, broodje gezond, wraps en oosters brood met exotische vullingen. Het in Alphen aan den Rijn gevestigde Hazlewood levert haar producten onder andere aan de grootste benzinemaatschappij, retailer en luchtvaartmaatschappijen. Dat zijn stuk voor stuk kritische afnemers. De kwaliteit mag dan ook nooit ter discussie staan. Robert Jan Zwanenburg, technical and developmentmanager, vertelt in een interview hoe Hazlewood zoveel mogelijk zorg draagt voor kwaliteitshandhaving en -verbetering.

GEEN PERSONEELSTEKORT DANKZIJ CERTIFICERING
Verpleeghuis 'Gulden Huis' in Den Haag constateert tot haar voldoening dat zij - in tegenstelling tot veel andere verpleeghuizen in Nederland - geen personeelstekort kent. Er worden zelfs spontaan open sollicitaties ontvangen. Kwaliteit blijkt daar debet aan. Dat certificering daarbij een belangrijke rol speelt, blijkt uit een interview met drs. H.H.G. Wiegmans en H. Risseeuw. Wiegmans is directeur van de Regio Zuid van de Stichting KVV (Katholieke Verzorgings- en Verpleeghuizen), waarvan 'Gulden Huis' een onderdeel is, en Risseeuw is hoofd fysiotherapie en kwaliteitsfunctionaris van verpleeghuis 'Gulden Huis'.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:
Column door prof. drs. P. Bouw over 'Waardering door de maatschappij'.
Heeft de kwaliteitsbeurs in Kortrijk nog wel toekomst?
EFQM slaat alarm: Grotere bedrijven blijven achter.