Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2001

Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2001
ZWITSERSE TANDARTS WINT EUROPEAN QUALITY AWARD
Roger Harr begon in 1984 een tandartspraktijk in het Zwitserse Niederdorf, een dorpje met 1600 inwoners. In 1994 besefte hij dat kwaliteit de oplossing kon zijn voor al zijn problemen. Harr begon, struikelde een keer, startte opnieuw en wist ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 te behalen. Hij verwierf enkele onderscheidingen, zoals de Zwitserse Kwaliteitsprijs, en hij stond hoog geklasseerd in de strijd die in 2000 om de Europese Kwaliteitsprijs (van de EFQM) werd gevoerd. Dit jaar zag hij al zijn inspanningen, en die van z'n medewerkers, beloond met de European Quality Award. Hoe Harr dit deed, in een tijdsbestek van nog geen acht jaar, leest u in dit artikel.

INTERCULTURELE AUDIT: HOUDEN WE WEL REKENING MET ELKAAR?
We leven in Nederland in een multiculturele samenleving. Dat merken we in onze dagelijkse omgeving, thuis, op de sportclub en op het werk. ColourPlus Management- en Organisatieadvies in Hoofddorp heeft onlangs een integrale interculturele audit ontwikkeld. Het doel van deze audit is in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zoveel mogelijk organisaties te stimuleren op systematische wijze aandacht te besteden aan intercultureel management. In dit artikel voorziet professor Hubert Rampersad de interculturele audit van tekst en uitleg.

STERLAB ZORGT VOOR STRUCTUUR IN HET LAB
Onlangs ontving het scheikundig laboratorium (´Scheilab´) van de Koninklijke Marine het Sterlab-certificaat. Aan deze certificering ging een periode van drie jaar vooraf, waarin niet alleen alle processen binnen het Scheilab nauwkeurig werden beschreven, getoetst en herschreven, maar waarin ook de gehele organisatie ´op de schop ging´. Om de cultuur bij het Scheilab in kaart te brengen, paste men het zogenaamde Vokipo-model van De Cock, Bouwen & De Witte (1986) toe. Kwaliteit in Bedrijf sprak met Egon Beaart, als projectmanager Sterlab verantwoordelijk voor het certificeringstraject van het Scheilab.

'PROBLEEM IS EEN UITDAGING EN SOMS ZELF EEN KANS'
Er wordt van Nederland wel gezegd dat het een adviseursland is, waar de ene helft van de bevolking de andere helft adviseert. Maar af en toe krijgt zo'n adviseur de gelegenheid zijn goedbedoelde advies zelf in de praktijk te brengen en te toetsen of de praktijk eigenlijk wel overeenkomt met zijn theorie. Het overkwam Ton de Lange. Hij stapte als organisatie-adviseur bij het kwakkelende Kubra Kunststoffen binnen, en paste later als directeur zijn kennis van kwaliteit in de praktijk toe. Kwaliteit in Bedrijf sprak met hem.

TQM-NORM: CERTIFICEERBARE VORM VAN HET INK-MODEL
De VPGI is 25 jaar oud, maar nog geen ingeslapen organisatie die enkel en alleen aan drukkers certificaten uitdeelt. Het is een club die vernieuwend bezig is. Kijk maar naar erkenningsregelingen, zoals de (binnenkort Europees geaccepteerde) SMS-norm die de VPGI in eigen huis ontwikkelde. Maar ook de TQM-norm, die het mogelijk maakt een RvA-erkend certificaatte verkrijgen voor uw inspanningen om uw organisatie naar het INK-managementmodel in te richten. Het is een certificaat waarmee u tegelijk ook ISO binnenhaalt. Een certificaat dat een faillissement van uw organisatie nagenoeg onmogelijk maakt! Het woord is aan Rob Cornelissen, directeur van de jubilerende VPGI.

BALANCED SCORECARD KAN WORDEN VERBETERD
In september en oktober van dit jaar heeft een Rotterdamse adviesbureau voor marketing en strategie, ICSB, in samenwerking met www.balanced-scorecard.nl, onderzoek verricht naar het gebruik van de Balanced Scorecard door het bedrijfsleven in de Benelux. In totaal hebben 100 personen aan dit onderzoek deelgenomen. Dit deed men door online een vragenlijst in te vullen, die geplaatst stond op de websites www.marketingperformance.nl en www.balanced-scorecard.nl. In dit artikel kan men kennisnemen van de onderzoeksresultaten die erop wijzen dat de Balanced Scorecard een blijvertje is, maar op een aantal punten nog wel kan worden verbeterd.

ISO GAAT WERKEN AAN UNIVERSELE HACCP-NORM
Op voorstel van Denemarken gaat de mondiale normcommissie ISO/TC 34 'Food Products' van de Internationale Organisation for Standardisation (ISO) werken aan een nieuwe norm. Daarin worden eisen neergelegd voor een managementsysteem voor voedselveiligheid op basis van HACCP. Zo'n nieuwe norm, waarvan de definitieve versie op zijn vroegst eind 2003 wordt verwacht, is nodig om meer uniformiteit te brengen in de bestaande standaarden. Het kan ook dienen als basis voor een internationaal geaccepteerd certificaat. Meer over deze wereldwijde HACCP-norm leest u in dit artikel.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:
Column door prof. drs. P. Bouw over 'Eindresultaten'.
Winnaars van de European Quality Award 2001.
BVR Bouw Roosendaal wint Brabantse Kwaliteitsprijs 2001.