Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2002

BUREAUCRATIE KOST ZORGSECTOR 300 MILJOEN EURO
De zorgsector is op dit moment bijzonder actief met kwaliteitssystemen. Een goede zaak, want uit een onderzoek dat in opdracht van minister Borst (Volksgezondheid) werd ingesteld naar de efficiency van de zorgsector werd uitgevoerd, bewees dat er sprake is van schokkende verspilling. Bureaucratie kost de zorgsector volgens de commissie Beers jaarlijks maar liefst 300 miljoen euro..! En dat is circa 30% van de totale administratieve kosten. Dat kan dus beter.

WAT IS DE ROL VAN KWALITEITSZORG ALS EEN ORGANISATIE ZICH IN ZWAAR WEER BEVINDT?
Moet je in een tijd van recessie het vlammetje onder kwaliteit laag zetten of juist laten oplaaien? In een interview met Jaap Riemens van Musch Consulting uit Soest, vertelt deze dat kwaliteit altijd moet, maar hij geeft tegelijkertijd een advies dat veel managers zal schokken: 'Investeer in frontliners; verwijder overtollig management'. Lees alles over korte termijn-benaderingen in tijden van recessie en lange termijn-aanpakken op momenten van teruggang in dit uiterst boeiende artikel.

TWEEDE AFLEVERING OVER AANDACHTSGEBIEDEN INK-MANAGEMENTMODEL
In de tweede aflevering van deze al direct immens populaire reeks behandelt het aandachtsveld 'Strategie en Beleid'. Wat is het? Waarom is het belangrijk? zijn slechts enkele vragen waarop in dit -- overigens lange -- artikel antwoord wordt gegeven. Er wordt onder meer op Abell's 'Business Definition'-model ingegaan, wordt gekeken naar een inventarisatie van de omgevingsfactoren. Via een SWOT-analyse (sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen) belanden we bij enkele hulpmiddelen bij strategiebepaling (bijvoorbeeld Ansoff's groeistrategieën, de Balanced Scorecard en de BCG-matrix). Een informatief, pragmatisch en toch bijzonder interessant artikel voor managers.

WORDT DE WAARDE VAN ISO-CERTIFICATIE ONDERMIJND?
Een persbericht dat de ISO-organisatie in Genève eind verleden jaar heeft gepubliceerd, heeft nogal wat opschudding veroorzaakt in de certificatie- en de accreditatiewereld. Dr. Larry Eicher, de Secretaris-Generaal van ISO gaf aan zich bezorgd te maken over de toekomst van ISO 9000-certificaten, als aan het ongecontroleerde en niet integere gebruik van het ISO 9000-certificeringsproces geen halt zou kunnen worden toegeroepen. Op de pagina's van de Raad voor Accreditatie wordt hierop ingegaan.

BVR BOUW ROOSENDAAL: 'KIES UW PARTNERS ZORGVULDIG: ZIJ LEVEREN UW KWALITEIT'
De bouw heeft een slechte naam als het gaat om kwaliteit. Een kwestie van de enkeling die de goede naam van de branche te grabbel gooit? In elk geval is BVR Bouw Roosendaal een organisatie waar kwaliteit onbetwistbaar hoog in het vaandel staat. De organisatie ontving eind vorig jaar namelijk de Brabantse Kwaliteitsprijs. Kwaliteit in bedrijf sprak met Rien Malipaard, directeur Productie van de organisatie, over allerlei zaken. Ook over het belang van een juiste keuze van partners omdat die uiteindelijk ook bepalend zijn voor de kwaliteit die BVR Bouw levert.

HET OPTIMALISEREN VAN ORGANISATIES OP BASIS VAN HET PRIMAIRE PROCES
Draagt ISO bij aan een betere prestatie van de gecertificeerde organisatie? Of blijft het er bij veel ondernemingen bij dat men de zaak goed gedocumenteerd heeft en 'that's it'? De auteurs van deze bijdrage schrijven over de zgn. RASCI-chart en welke mogelijkheden deze biedt om een organisatie te optimaliseren. RASCI staat overigens voor Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform. Deze methode wordt door de mensen die haar in hun organisatie gebruiken, veel geprezen vanwege de resultaten die ermee worden bereikt.

VERDER IN DIT NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:

Literatuur
Onderzoek naar verschil tussen de leiderschapstijlen van mannen en vrouwen
Statistisch modelleren in de industrie
Stichting KDI introduceert BenchmarkIndex in Nederland
Zeeuwse kwaliteitskringen gaan samen