Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2002

STEGEMAN ZELF HOUDT TOCH HET MEEST VAN KWALITEIT
'Stegeman, daar houd ik van'. Jarenlang werd dit de consument voorgehouden. De vleeswarenfabriek uit Deventer positioneerde zich met deze slogan voornamelijk als hartige-plakjes-worst-leverancier voor bruiloften en partijen. Maar Stegeman fabriceert veel meer dan de bekende leverworst. Daarom moet nu een nieuwe reclamecampagne benadrukken dat Stegeman een breed assortiment vleeswaren voor elk moment heeft. Dat één ding bij dit alles niet verandert - Stegemans onophoudelijke streven naar topkwaliteit -, leest u in dit artikel. EIGEN WELZIJNSRAAD ZORGT VOOR SNELLERE TERUGKEER IN WERKPROCES
Repetitive Strain Injury (RSI) is een kwestie waar nog wel de nodige discussies over bestaan. Dat was bij het New Technology Network Team (NTNT) ook zo. Inmiddels is men daar heel anders gaan denken over RSI en andere Arbo-problemen. Een en ander heeft geleid tot het instellen van een eigen Welzijnsraad, bestaande uit een psychotherapeut, een huisarts en een fysiotherapeut. De kosten daarvan zijn praktisch te verwaarlozen. De opbrengst is groot. De terugkeer van medewerkers in het arbeidsproces is bewezen versneld en RSI komt nauwelijks meer voor. Een gesprek met NTNT's directeur Personeel & Organisatie over de aandacht voor medewerkers en de strijd tegen RSI in het bijzonder.

PHILIPS ANALYTICAL ONTVANGT PRIJS VOOR INNOVATIEF ONDERNEMEN
Binnen de meeste bedrijven die kwaliteit serieus nemen, is de kwaliteitsmanager een belangrijk en gewaardeerd collega. Een aanjager van het kwaliteitsbewustzijn van management en medewerkers. Zo niet bij Philips Analytical. Dit zelfstandige onderdeel binnen het wereldwijde Philips-concern kiest bewust voor kwaliteit zónder kwaliteitsmanager. Pieter de Groot, general manager van Philips Analytical Eindhoven, legt uit waarom. 'Kwaliteit is het pakkie-an van iedereen in onze organisatie.'

MERENDEEL MANAGERS OVERSCHAT EIGEN LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN
Een onderzoek van Lexmark gaf het al aan: topmanager zijn is geen 'nine to five'-baan. De gemiddelde Europese CEO maakt werkdagen van gemiddeld(!) tien uur en ziet zijn gezin nauwelijks. Je vraagt je af waarom ze het doen. Een recent Nederlands onderzoek lijkt daarop een antwoord te geven: omdat ze met mensen werken, omdat het werk inhoudelijk interessant is en omdat ze resultaten willen boeken. Dezelfde studie wijst echter uit dat het merendeel van het Nederlandse management op die punten echter mank gaat aan een forse zelfoverschatting. Hun medewerkers vinden namelijk dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is op die punten.

WISSELING VAN DE WACHT BIJ RVA: AFSCHEID EN KENNISMAKING
Bij de Raad voor Accreditatie is zojuist een wisseling van de wacht voltrokken. Officieel, want de oude en de nieuwe man bij de RvA draaiden al vanaf januari gezamenlijk aan het stuurwiel om de koers van deze in Utrecht gevestigde organisatie te bepalen. Het is Geert de Raad - voor zijn directeurschap bij de RvA secretaris-generaal voor de European Foundation for Quality Management (EFQM) - die ruimte maakt voor Jan van der Poel, die (relatief gezien) een nieuwkomer is in de wereld van kwaliteit en certificatie. Kwaliteit in Bedrijf zat met de gaande en komende man aan tafel voor een kennismaking.

VERDER IN DIT NUMMER

RvA-artikel over heilige huisjes in de Gezondheidszorg
Californische artsen betalen verzekeringen op basis van geleverde kwaliteit
Prof.dr.ing. T.W. Hardjono treedt toe tot de directie van SqEME BV
Literatuur