Kwaliteit in Bedrijf nr. 4 - 2002

PRESTATIEMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK
'We werken al twee jaar serieus aan prestatiemanagement. We hebben de Balanced Scorecard in onze organisatie geïmplementeerd. Iedereen weet precies waar hij aan toe is. Want iedereen heeft meters die van toepassing zijn op zijn functie.'
'En, levert het al zichtbare verbeteringen op?'
'Dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen. De controller is alle gegevens aan het verwerken. En dat is een forse klus.'
'Is er dan al een verandering zichtbaar in gedrag van managers en medewerkers?'
'Hoe bedoelt u?'
'Werkt men met focus op de gewenste resultaten? En spreken leidinggevenden hun medewerkers aan op hun bijdrage aan de prestaties? En staat de voortgang structureel op de agenda tijdens overlegsituaties?'
'Daar heb ik geen zicht op. Maar ik neem aan van wel'
60 Tot 70% van de Balanced Scorecard implementaties mislukken. Slecht nieuws voor de (kwaliteits)manager, die het meten en beoordelen van prestaties na aan het hart gebakken is. Hoe komt dit? Arend Ardon en André A. de Waal laten in dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf hun licht schijnen over de slaag- en faalfactoren van prestatiemanagementsystemen.

DE JUISTE MIDDELEN OM KWALITEIT TE KUNNEN LEVEREN
Het vierde deel van een serie over modellen en technieken die van nut kunnen zijn bij het gebruik van het INK-managementmodel. Dit keer gaat de aandacht uit naar het aandachtsgebied 'Middelen'. In het artikel (dat overigens in het volgende nummer van Kwaliteit in Bedrijf wordt voortgezet) wordt de indeling gehanteerd die ook het INK gebruikt: Geld, Kennis & Technologie en Materiaal & Diensten.

BERNARD ONTVING INK-VERBETERCERTIFICAAT
Worden voor de allereerste keer in de geschiedenis INK-verbetercertificaten uitgereikt en dan val je als organisatie meteen met je neus in de boter! Het overkwam de Elektrotechnische groothandel Bernard uit Capelle aan den IJssel eind april. Een en ander betekent dat de organisatie van de maximaal 1000 haalbare punten er minimaal 350 heeft behaald. Een score van 450 is immers voldoende voor een INK-onderscheiding. Hoe Bernard die prestatie heeft kunnen leveren, wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.

NIEUW LOGO VOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE
Het logo van de Raad voor Accreditatie is al een groot aantal jaren oud. Of eigenlijk heeft de RvA niet eens een eigen logo. De in Utrecht gevestigde organisatie hanteerde na de eenwording van Sterlab/Sterin, NKO en RvC de logo's van alledrie de organisaties. Dat is vanaf nu voorbij. De RvA heeft een nieuw logo. In Kwaliteit in Bedrijf komen de bedenkers en makers van het logo aan het woord en vertellen meer over de achtergronden van het nieuwe beeldmerk dat de RvA vanaf heden hanteert.

HEINEKEN IN AMPER EEN JAAR EFFICIENTER
Als je wilt overleven in de sterk concurrerende bierindustrie moet je over een populair merk beschikken. Maar alleen dat is niet genoeg. Je moet ook zorgen voor een gemotiveerde, efficiënte en effectieve organisatie. In dat kader besloot Heineken - met een forse exportgroei in het vooruitzicht - de verpakkingsafdeling van Heineken Nederland te Zoeterwoude 20% efficiënter te maken (een toename van de Operational Equipment Efficiency - OEE - met 20%). En dat zonder verhoging van de vaste kosten. Heineken verzekerde zich daarbij van de hulp van Celerant Consulting uit Amsterdam. Het resultaat? Zo goed dat het Celerant de Britse MCA Award opleverde.

VERDER IN DIT NUMMER

Personal Organizing helpt klant bij organiseren en structureren van organisatie
INK rekt drie onderscheidingen en twee INK-verbetercertificaten uit
SVM werkt aan kwaliteit van vrijwilligersorganisaties
Literatuur