Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2002

ACHT SUCCESFACTOREN VOOR EFFECTIEVE INNOVATIE
Volgens de Amerikaanse econoom Michael Porter is innovatie het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen tussen 'grondstof' en een tevreden klant. Een andere definitie spreekt van het toevoegen van nieuwe waarde voor de klant of organisatie.Volgens drs. Willem Baelde van Musch Consulting, gevestigd in Soest, wordt uit deze twee definities één ding duidelijk: 'Innovatie is meer dan alleen het bedenken van een nieuw product. Innovatie kan ook betrekking hebben op alle overige activiteiten die een organisatie ontplooit ten behoeve van haar klanten. Denk hierbij aan internetwinkels, methoden voor direct marketing, enzovoort. Ook blijkt uit beide definities duidelijk dat een innovatie pas geslaagd is wanneer deze heeft geresulteerd in een verbeterd aanbod in de ogen van de klant'. In dit artikel geeft Baelde aan wat innoveren is, hoe het werkt en waarom je eraan zou beginnen. Hij bespreekt acht factoren die het succes van innoveren bepalen.

STRATEGY DEPLOYMENT BIJ NASHUATEC
Nashuatec doorbrak vorig jaar de als magisch beschouwde omzetgrens van 500 miljoen gulden (de omzet is 232 miljoen euro, een stijging van 6%); de operationele winst ging zelfs met 9,3% omhoog. Dat was vooral bijzonder omdat er op dit moment sprake is van een gelijkmatige markttrend. Over de achtergronden van dit succes sprak Kwaliteit in Bedrijf met Els Robaard, Manager Quality & Customer Satisfaction bij NRG Group Benelux, waarvan Nashuatec onderdeel uitmaakt, na de overname door de Gestetner Group in 1990 en weer later door het Japanse Ricoh. Robaard schrijft het succes deels toe aan de mentaliteit van de werknemers: 'We hebben hier een cultuur van doeners. Onze mensen zijn gericht op verbetering en innovatie; we willen winnen. Het geheim? De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen succes.'

OVERTREFFENDE TRAP VAN DATA EN INFORMATIE IS KENNIS
In het voorgaande nummer van 'Kwaliteit in Bedrijf' werd aandacht besteed aan het vierde aandachtsgebied van de vijf aandachtsvelden die tot de 'enabler'-kant behoren van het INK-managementmodel. Vanwege de grote hoeveelheid informatie, werd besloten dit deel in twee afleveringen te brengen. Het INK stelt dat het aandachtsgebied 'Middelen' in drie delen uiteen valt: Geld, Kennis & Technologie en Materiaal & Diensten. Van deze driedeling werd in het vorige nummer Geld onderhanden genomen. In deze aflevering van de serie komen Kennis & technolgie plus Materiaal & Diensten aan bod.

iNTERVIEW OVER KWALITEIT EN VEILIGHEID BIJ KWS
Eén van de bedrijven die gespecialiseerd is in de aanleg en onderhoud van wegen en terreinen (de 'infrastructuur') is Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Kwaliteit in Bedrijf sprak met ing. R.R. (Rudolf) Enter, als KAM-manager binnen KWS de eerstverantwoordelijke voor kwaliteit bij dit wegenbouwbedrijf. Over ISO heeft hij het volgende te zeggen: 'Zonder certificaat zouden we bijna geen werk meer krijgen!'

WAARDEPATRONEN ZIJN BASIS VOOR SUCCES
Organisaties bestaan bij de gratie van de mensen die er werken. Succes staat of valt dan ook met de inzet van die mensen. Reden genoeg om de mens in de organisatie centraal te stellen. Reden genoeg ook om na te gaan wat de mensen in de organisatie drijft. Is dat de zekerheid van een vaste baan, het interessante werk, de onderlinge collegialiteit of iets totaal anders? Drs. Hans Versnel, vennoot bij Copini & Partners en directeur van Management Drives, stelt dat mensen die werken volgens hun drijfveren succesvoller zijn, dan zij die hun drijfveren (noodgedwongen) geweld aan moeten doen.

CLUSTER EFFLUENT: VOORBEELD EN VOORTREKKER IN WATERSCHAPSWERELD
Voor de ogen van zo'n 200 uitgenodigde managers werden onlangs twee INK-verbetercertificaten en drie INK-onderscheidingen uitgereikt. Eén van de organisaties die voor zo'n onderscheiding in aanmerking kwam, was het Cluster Effluent van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW). Deze organisatie, die zich bezighoudt met de zuivering van afvalwater dat via de riolering wordt aangevoerd en zorgt voor zuiveringscapaciteit door het bouwen van zuiveringsinstallaties, werd door oud-minister van EZ en voorzitter van de INK-jury prof.dr. J.E. Andriessen betiteld als 'één van de organisaties waarvan je niet weet dat ze bestaan maar die gewoon hun werk doen'. Des te verrassender is het dat deze club onder aanvoering van clustermanager W. Agenant een dusdanig niveau wist te realiseren dat dit hun de INK-onderscheiding 2002 opleverde. Hoe deze prestatie kon worden bereikt? Kwaliteit in Bedrijf ging met Agenant in gesprek

VERDER IN NUMMER VAN KWALITEIT IN BEDRIJF:

RvA-artikel over 'Accreditatie; het waarom en het hoe'
Uit onderzoek blijkt: Nederlandse werknemers uiterst loyaal
'Institute for ICT Leadership' gaat van start
Literatuur