Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2002

IN 12 STAPPEN VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID
'Plan, do, check, act'. Voor velen die zich dagelijks met kwaliteit bezighouden is de Deming-cirkel hét uitgangspunt. We maken onze eigen (verbeterde) toekomst, door het heden te beïnvloeden. Maar stel je nu eens voor dat alles voorbestemd is en het dus niet uitmaakt of je in het heden beslissingen neemt, omdat alles toch komt zoals het komt.Marinus Knoope ontdekte de 'creatiespiraal' en schreef er een boek over. Inmiddels hebben meer dan 50.000 mensen dit boek over doelrealisatie gekocht. Nog eens duizenden mensen hebben zijn bijeenkomsten bijgewoond over het realiseren van doelen door middel van de creatiespiraal. En 'Kwaliteit in Bedrijf' doet in een interview met Knoope uit de doeken waar het allemaal om gaat. In twaalf stappen van wens naar werkelijkheid.

INTERVIEW MET WINNAAR INK-VERBETERCERTIFICAAT
Kortgeleden ontving de GGZ Midden-Brabant uit handen van de voorzitter van het INK-bestuur, prof.drs. P. Bouw, het INK-verbetercertificaat voor haar project 'GGZ op afroep'. Kwaliteit in Bedrijf sprak met drie direct betrokkenen: Dr. Wim van Hezewijk (voorzitter van de Raad van Bestuur), Erwin Koevoets (teamcoördinator van het 'GGZ op afroep'-team) en Jan Ante (staffunctionaris kwaliteit). Een gesprek waarin onder meer wordt gesteld dat de werkelijkheid en de perceptie die een 'klant' van het GGZ Midden-Brabant nogal eens heeft, op zijn zachtst gezegd 'wringen'. Maar 'op zo'n moment is de perceptie van de klant voor ons de werkelijkheid'.

DE MOGELIJKHEDEN OM ARBO-ZORG TE INTEGREREN
Wat te doen met Arbo-zorg als je al een managementsysteem hebt? Wat zijn de voordelen van integratie? En hoe kan Arbo-zorg eenvoudig worden geïntegreerd? Drs. Cindy Kenkhuis en drs. Monique Liefrink van Q-Consult geven tekst en uitleg. Daarnaast worden in dit artikel de drie fasen beschreven die leiden tot een succesvolle integratie van Arbo-zorg.

ZESDE AFLEVERING IN SERIE OVER INK-MANAGEMENTMODEL
Processen: voor de meeste kwaliteitsbewusten onder ons een onderwerp met weinig geheimen. Een beetje kwaliteitsbewuste manager weet natuurlijk alles van processen en procesbeschrijvingen. ISO is gesneden koek, zelfs al is de overstap naar de nieuwe ISO (de ISO 9000:2000) wellicht nog niet gemaakt. Aan ISO zal hier dan ook geen aandacht worden geschonken. Wel gaat deze aflevering van de INK-serie in op een aantal aspecten met betrekking tot processen en procesbeschrijvingen.

WAT IS EEN PERSOONLIJKE BALANCED SCORECARD
Veel verbeter- en veranderingstrajecten blijken slechts 'cosmetisch'. Resultaten zijn vaak van tijdelijke aard, waardoor kansen op blijvende concurrentievoordelen worden gemist. In veel gevallen blijken veranderinspanningen zelfs averechts te werken. Dit komt met name doordat veel managementconcepten door managers en (top)consultants klakkeloos worden toegepast. Daarnaast worden de essentiële eerste stappen in het proces van strategievorming, verandering en verbetering veelal systematisch verwaarloosd.In dit artikel wordt door prof.dr.ir. H. Rampersad (Quality Management Consulting, Rotterdam) de Persoonlijke Balanced Scorecard gepresenteerd, die een stevig fundament moet bieden voor duurzame organisatieverandering door de persoonlijke en de organisatorische missie/visie op elkaar af te stemmen.

INNOVATIESCAN IN DE PRAKTIJK
In het vorige nummer van Kwaliteit in Bedrijf werd drs. Willem Baelde van Musch Consulting geïnterviewd over de noodzaak tot innoveren en over de succesfactoren die effectief innoveren mogelijk maken. Ook werd genoemd dat de mate van aanwezigheid van deze succesfactoren zichtbaar kan worden gemaakt door middel van de Musch Innovatie Scan. In dit artikel gaat Willem Baelde op verzoek van de redactie dieper in op de werking van deze scan. Ook wordt bekeken hoe de uitkomst hiervan kan leiden tot toename van het innovatievermogen van een organisatie. Doe mee! Check het innovatievermogen van uw organisatie via een afgedrukte vragenlijst.

VEDER IN DIT NUMMER

'Waarom zou u een geaccrediteerd laboratorium inschakelen?'
Uit onderzoek blijkt: Karakter en prestatie meest bepalend voor Leiderschap
Philips 'Silver Supplier Award' voor drukkerij in Drachten
Literatuur