Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2002

EEN VERGELIJKING TUSSEN GOLVEN EN LEIDERSCHAP
De afgelopen jaren is het een stuk moeilijker geworden om een organisatie te leiden. Maar de komende jaren wordt het nog spannender, zwaarder en turbulenter. Met ‘mooi-weer’-management -- meedeinen met de euforie en verslapping van alertheid -- redt de leider het niet meer. Ze worden verscheurd door tegenstrijdige eisen. Wat moeten ze ermee? Het staat immers niet meer in de boekjes. Topmanagers falen, hun leiderschap staat ter discussie en wordt in twijfel getrokken… Jan Claes gaat in dit artikel dieper in op de metafoor tussen leiderschap en golf. Hij behandelt daarbij een aantal interessante denkpistes. Centraal staat: Vooruitdenken over wat we doen. Hoe zouden we iets aanpakken om met meer plezier door het leven te kunnen gaan?

PERSONEELSBELEID ALS STRATEGISCHE FACTOR
Het Human Capital Index-onderzoek dat onlangs werd geopenbaard door Watson, Wyatt Brans & Co wijst uit -- met resultaten die zeer robuust zijn te noemen -- dat excellent personeelsbeleid samenhangt met een stijging van het aandeelhoudersrendement van maar liefst 90%. ‘De perceptie van veel bedrijven is dat personeelsbeleid een niet-strategische aangelegenheid is,’ aldus Kees den Blanken, consultant bij Watson, Wyatt Brans & Co. ‘Ons onderzoek heeft echter een sterke relatie tussen effectief personeelsbeleid en aandeelhoudersrendement aangetoond. Tijd dus om de perceptie bij te stellen en personeelsbeleid tot een strategische factor te maken.’

DE IMPLEMENTATIE VAN SIX SIGMA IN EEN ZIEKENHUIS
Kwaliteit moet. Dáár zijn ze het in het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis wel over eens. Maar… is ISO dan genoeg? Of moet je een andere methode kiezen? En wat levert al die aandacht voor kwaliteit nou eigenlijk op? Goed, gemotiveerde medewerkers, een effectiever en efficiënter proces enzovoort. Maar is dat om te zetten in keiharde cijfers? Drs. J. van den Heuvel wilde antwoorden op al die vragen. En het ziet ernaar uit dat hij ze heeft gevonden bij de ‘Six Sigma’-aanpak van IBIS UvA BV.

WINNAARS MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD
De winnaars van de prestigieuze Malcolm Baldrige National Quality Award zijn eind november bekendgemaakt. Dit jaar mochten de volgende drie organisaties zich tot de gelauwerden rekenen: Motorola Inc. Commercial, Government and Industrial Solutions Sector (CGISS), Branch-Smith Printing Division (BSPD) en SSM Health Care (SSMHC). De prijs wordt in maart 2003 door president Bush persoonlijk overhandigd. In dit nummer van Kwaliteit in Bedrijf worden de drie winnaars alvast voor het voetlicht gehaald.

WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ
Onder aanvoering van de politiek heeft Nederland de laatste tijd de mond vol van ‘normen en waarden’: de spelregels van onze samenleving. Samen bepalen we wat goed en slecht is, want -- zo wordt ons door de politiek voorgehouden -- de maatschappij, dat zijn wij! Wanneer ‘normen en waarden’ zich in de warme belangstelling van de leden van de maatschappij mogen verheugen, is het ook niet verwonderlijk dat het bedrijfsleven door deze leden langs de ‘normen-en-waarden-meetlat’ wordt gelegd. En daarmee worden ‘normen en waarden’ voor organisaties een belangrijke graadmeter voor succes. In deze aflevering van de serie ‘Instrumenten voor het INK-managementmodel’ staat het veld ‘Waardering door de maatschappij’ centraal.

ISO WERKT AAN EIGEN NORM ACCREDITATIE-INSTELLINGEN
ISO-CASCO, de afdeling van ISO die met het maken van deze standaard (ISO 17011) is belast, heeft als motto de ‘one-one-one dream‘ van ISO’s Secretary-General geadopteerd. Met deze droom wordt bedoeld: één standaard, één test en één conformiteitverklaring met mondiale acceptatie. Maar helaas is er ook de smet dat er conformiteitverklarende instellingen zijn die door gebrek aan integriteit dit principe frustreren. Alle bouwstenen om de droom waar te maken zijn echter aanwezig door de inspanningen van accrediteerders en de vele goede conformiteitverklarende instellingen. Accrediteerders zijn zelfs in staat de smet weg te nemen. Ze zijn in staat naar de belanghebbenden toe -- zoals industrie, overheid, WTO en consumenten -- aan te geven wie de competente en integere conformiteitverklarende instellingen zijn.

VERDER IN DIT NUMMER

Brabantse Kwaliteitsprijs voor Brabantia
Teruglopende belangstelling voor Vlaams kwaliteitscongres
Schadepost van 18 miljard euro door ziekteverzuim
Literatuur