Kwaliteit in Bedrijf nr. 1 - 2003

VERBETEREN IS ONMOGELIJK ZONDER TE VERANDEREN
In een wereld waarin de situatie continu veranderd onder invloed van technologie, politiek en noem maar op, is continu verbeteren gewoon noodzaak. Wil men op termijn overleven, dan moet men zich continu aanpassen. Men moet dus veranderen. Of eigenlijk: verbeteren. Want veranderen is verbeteren.Over dat veranderen gaat dit artikel. Marco Dekkers van KZA uit Baarn benadert veranderingsprocessen vanuit drie perspectieven: doelrealisatie, veranderbereidheid en veranderbekwaamheid. Tevens geeft hij in het interview aan dat een verandertraject uit acht fasen bestaat. Tenslotte wordt aangegeven dat er vijf zaken nodig zijn om succesvol te kunnen veranderen: visie, vaardigheden, impuls, middelen en een actieplan. In een schema wordt ook weergegeven wat de gevolgen zijn als één van deze factoren ontbreekt…

MOERDIJK KREEG BRABANTSE KWALITEITSONDERSCHEIDING
De Gemeente Moerdijk kreeg niet de Brabantse Kwaliteitsprijs, maar omdat ze die op een haartje miste wel de onderscheiding voor klant- en leveranciersgerichtheid. In een interview met Henk Valkenburg, Hoofd Frontoffice van de Gemeente, wordt gekeken waarin deze gemeente zich dan wel onderscheidt van collega’s. Tevens wordt in dit artikel in een apart kader het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties (door de Bestuursacademie Nederland ontwikkeld op basis van het INK-managementmodel) toegelicht

HEBBEN WE ALS ORGANISATIE ONS DOEL GEREALISEERD?
Een goede vraag. Want we mogen met zijn allen leuk bezig zijn, het gaat er uiteindelijk toch om dat we de doelstellingen van de organisatie verwezenlijken. Met deze vraag zijn we beland aan de tiende en laatste aflevering van de inmiddels zeer populaire en gewaardeerde serie over modellen en theorieën voor de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel. In deze aflevering wordt dieper ingegaan op het meten van die resultaten plus het sturen en bijsturen op basis van die resultaten.Overigens zal deze reeks worden herschreven en aangescherpt waarna het als albumuitgave zal verschijnen in de reeks ‘Stap voor Stap’ van Beaumont Quality Publications Bv (www.beaumont.nu).

ANWB STUURT ORGANISATIE AAN MET PRIMASCOPE
De ANWB is bij iedereen bekend. Deze organisatie met zo’n 4 miljoen klanten (!) beseft terdege dat ook zij op alle fronten kwaliteit moet leveren. Mar… hoe doe je dat? Om de organisatie op de juiste koers te houden, koos de directie in 2000 voor de PrismaScope als besturingsinstrument. Deze keuze ontstond toen bleek dat het INK-managementmodel niet helemaal aan de wensen en eisen van de organisatie kon voldoen, maar dat ook de Balanced Scorecard als alternatief hiaten vertoonde. Men vervaardigde zelf een mengvorm van INK. Men nam het beste van beide en dat leidde tot de PrimaScope.Het artikel geeft aan hoe dit instrument in elkaar zit, toont een schematische weergave van de stappen (zeven in totaal) die tot de PrimaScope behoren en vertelt tevens wat de ervaringen van de ANWB met het - inmiddels ook door dochterorganisaties - model zijn.

GEVANGENIS HONG-KONG IN DE PRIJZEN
Het klinkt natuurlijk wat tegenstrijdig om een gevangene een klant te noemen. Vandaar dat het Hong Kong Correctional Services Department de term ‘stakeholder’ gebruikt. De manier waarop deze organisatie omgaat met haar stakeholders, was aanleiding tot de uitreiking van de President’s Award (ingesteld door de International Corrections and Prison's Association).Kwaliteit in Bedrijf sprak met Hong Kong’s Commissioner Benny C.K. Ng over deze prestatie.

VERDER IN DIT NUMMER
 Triage… door een betere indeling van patiëntengroepen kunnen wachttijden drastisch verminderen
Europese bedrijven presteren slecht qua documentbeheer
Tips voor groei bij economische retraite
Literatuurlijst