Kwaliteit in Bedrijf nr. 3 - 2003

SIX SIGMA ZORGT VOOR GROTE BESPARINGEN BIJ RODE KRUIS
Eind vorig jaar publiceerden wij een artikel over de Six Sigma-aanpak die het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk had opgestart. In februari jl. werden de diverse projecten die tot die aanpak behoorden (zeven stuks) geëvalueerd. En de opbrengsten overtroffen alle verwachtingen. Het resultaat was maar liefst ca. 150% beter dan verwacht..!In dit artikel worden de projecten stuk voor stuk belicht. Van elk project wordt het doel genoemd, de opzet van het project, de werkwijze die is gevolgd, de uitvoering van het project en het resultaat (met geschatte besparing in euro’s en gerealiseerde besparing in euro’s). Een uiterst verhelderend artikel.

‘WE HEBBEN SPOOKRIJDER NODIG IN ONZE ORGANISATIE’
Prof.dr. René ten Bos, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, schreef onlangs het boekje ‘Spookrijders’ (uitgeverij Thema, Zaltbommel). Ten Bos stelt daarin dat mensen over het algemeen bang lijken te zijn voor het onzekere. Vandaar dat borgen in de kwaliteitswereld. Alles vastleggen. Niets mag aan het toeval worden overgelaten… Maar, stelt hij, is dat eigenlijk wel wenselijk? Want alles regelen leidt tot starheid, tot bureaucratie. Vandaar dat Ten Bos een lans breekt voor de medewerkers die het lef (en de creativiteit) hebben om de gebaande weg (waar Ten Bos overigens ook heel interessante dingen over vertelt in dit artikel!) te verlaten: ‘We hebben spookrijders nodig in onze organisaties. Spookrijders leiden tot innovatie, creativiteit en vernieuwing…’

DE ERVARINGEN MET DE OUDE EN NIEUWE ISO BIJ KALKZANDTSTEENFABRIEK RIJSBERGEN
‘Als jullie ISO willen, moet je nu eerst alle medewerkers ontslaan en andere mensen aannemen’. Dat was het eerste advies van een externe consultant die Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen begeleidde bij de opzet van hun eerste ISO-aanpak. Nu, achteraf beseft men dat het deze man was die een schop onder zijn achterwerk had moeten hebben, maar destijds dacht men: ‘Hij zal het wel weten… Als je naar zijn staat van dienst kijkt, staan daar allemaal grote bedrijven op… Hij is dus kennelijk de man met de kennis van dit soort zaken.’ Niettemin weigerde directeur B.J. Geul dat advies op te volgen. Het werd het begin van een moeizaam certificatietraject dat leidde tot een gecertificeerd, maar star, bureaucratisch en moeilijk werkzaam kwaliteitssysteem. Toen de nieuwe ISO-norm moest worden geïmplementeerd, hield men zijn hart vast… Maar de eerste ervaringen met ISO 9001:2000 waren een verademing voor de geplaagde onderneming…

AGGREKO CREERDE EIGEN INTERNATIONALE NORM VOOR KWALITEIT, MILIEU EN VEILIGHEID
Er is gelukkig een internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitssystemen, maar voor milieu en veiligheid zijn die normen er nog niet. En daarbij wijkt de wetgeving op tal van punten af in de diverse landen. Als je, zoals Aggreko (met het hoofdkantoor te Papendrecht), internationaal actief bent, loop je daar telkens weer tegenaan. Tenzij je besluit zelf dan maar een eigen, internationale norm te creëren die aan alle wettelijke eisen en bestaande normen voldoet. Aggreko’s Mark Baur, Environment, Health & Safety Manager Europe vertelt er in dit artikel meer over.

MEER AANDACHT VOOR ‘TIENDE AANDACHTSVELD’ IN INK-MANAGEMENTMODEK
Negen aandachtsgebieden telt het INK-managementmodel. Maar de feedback-loop die onderaan het model te vinden is, kan niettemin als een soort tiende aandachtsveld worden gezien. Die feedback-loop, genaamd ‘Leren en Verbeteren’, is namelijk uiterst belangrijk voor de lerende organisatie. Vandaar dat het INK heeft besloten dit jaar extra de nadruk op dat ‘tiende aandachtsgebied’ te gaan leggen. Daartoe zal in het vierde kwartaal van dit jaar dan ook een speciale uitgave verschijnen, getiteld ‘Handreiking Verbeteren en Vernieuwen’. Meer over het ‘tiende aandachtsgebied’ en de ‘Handreiking’ vindt u terug in dit interview met INK’s directeur Ruud Stassen.

VERDER IN DIT NUMMER

Grote bedrijven tevreden met prestaties Arbo-diensten; MKB sceptisch.
Duurzaamheidsbesef Nederlander is matig.
Kwaliteit is onderdeel van dagelijkse gang van zaken bij Aviko.
Tweede aflevering van serie over Six Sigma.
Literatuurlijst