Kwaliteit in Bedrijf nr. 5 - 2003

GESTUCTUREERD PROBLEMEN OPLOSSEN MET DE D8-METHODE
Problemen zijn uitdagingen, zijn verbetermogelijkheden. Jawel, erg mooi, maar je moet ze dan wel eerst zien op te lossen. En niet voor die ene keer het brandje blussen, maar een gestructureerde oplossing vinden. Ford zag zich destijds voor het probleem gesteld hoe problemen op een gestructureerde wijze op te lossen. Hun oplossing: de uit acht fasen bestaande D8-methode. In dit artikel doet Johan Goris (zelfstandig consultant en medewerker van het CKZ Limburg) uit de doeken wat die D8-methode (inmiddels overigens uit negen fasen opgebouwd en zou dus in feite voortaan de D9-methode moeten heten...) inhoudt en hoe men ermee moet omgaan.

INK-MODEL WAS MEETLAT VOOR PRESTATIE PRORAIL CAPACITEITSPLANNING
Een INK-verbetercertificaat leverde het ir. H.B.Th. (Hugo) van den Berg (hoofd afdeling Capaciteitsplanning ProRail - voorheen Railned) en zijn medewerkers op. Maar dat was weinig meer dan een stuk erkenning. Dat zijn kwaliteitsinspanningen voor zijn organisatie ook nog eens resulteerden in een betere structuur en daardoor uiteindelijk 30% kortere doorlooptijden was wel heel erg mooi. In dit artikel wordt uit de doeken gedaan wat de redenen waren voor het binnenhalen van het INK-managementmodel en hoe de aanpak is verlopen. Dat we in de toekomst nog meer van Van den Berg en ProRail gaan horen lijkt zeker: ‘Als het aan mij ligt gaan we nu voor het INK-verbetercertificaat voor de nieuwe organisatie!‘

HET BEDRIJFSVOERINGSYSTEEM VAN FONTIJNE GROTNES: INK, ISO EN GBV
Ing. Fred Jan Weggen, general operations manager bij het Vlaardingse Fontijne Grotnes verhaalt zonder enige terughoudendheid - maar met gevoel voor humor - over de activiteiten die zijn organisatie ontplooit om te zorgen voor meer dan tevreden en dus loyale klanten. Elk facet komt aan bod in dit artikel dat eigenlijk maar één conclusie over laat: vroeg of laat zien we Fontijne Grotnes terug als winnaar van een INK-verbetercertificaat, -onderscheiding of prijs.

SIX SIGMA-SERIE: VIER REDENEN VOOR DE ANALYSE-FASE
In deze serie over Six Sigma zijn we aangekomen aan de vierde aflevering. In deze publicatie wordt dit keer de A uit de DMAIC-(Define, Measure, Analyse, Improve en Control)-procedure behandeld. Een fase waarvoor vier redenen aangevoerd kunnen worden: 1. Het toetsen van de projectdefinitie van de M-fase aan empirische data; 2. Het kunnen beschikken over een nulmeting om naderhand te kunnen bepalen wat het effect van onze aanpak is geweest; 3. Vaststelling van de aard van het probleem; en 4. Vergaren van gegevens die in een later stadium gebruikt kunnen worden om invloedsfactoren op te sporen. Hoe deze A-fase verloopt wordt duidelijk gemaakt in deze vierde aflevering.

PROFEXTRU WEER SPRINGLEVEND DANKZIJ LEIDERSCHAP
Twee jaar geleden trad Koos Koster aan als directeur bij het in Hardenberg gevestigde kunststofbedrijf Profextru. Het bedrijf liep slecht en de toekomst zag er weinig rooskleurig uit. Nu, twee jaar later, is dat geheel anders. De oorzaak daarvan? Het Leiderschap van Koster. Maar zelf vindt Koster dat hij eraan moet werken om Leiderschap in het bijzonder en management in het algemeen op het hoge peil te houden dat hij noodzakelijk vindt. Reden voor hem om een cursus Leiderschap bij het INK te volgen en tevens in te schrijven op de managementleergang van hetzelfde instituut. Wat hij er heeft geleerd en wat hij eraan heeft, vertelt Koster in dit interview.

VERDER IN DIT NUMMER

Woningbouwcorporatie SGBB onderscheidt zich dankzij dienstverlening
Teleurstellend weinig bedrijven over op de nieuwe ISO-norm
EOQ Congres in den Haag trekt weinig bezoekers
Telefonische bereikbaarheid in Nederland weer slechter
Literatuurlijst