Kwaliteit in Bedrijf nr. 6 - 2003

EINDELIJK EEN VOEDSELVEILIGHEIDSNORM DIE JE OP JE PRODUCT MAG ZETTEN!
Voedselveiligheid is van groot belang. Na BSE, Salmonella, vogelpest en dioxine zal niemand nog durven beweren dat dit niet zo is. De ondernemers in de voedingsmiddelensector weten dit. Ze hanteren HACCP-systemen, gaan voor de BRC-aanpak en ga maar door. Een norm die in opkomst is, maar waar in Nederland nog maar weinig over wordt gehoord, is de SQF-norm. SQF staat voor Safe Quality Food. En die norm is er één die Rob Baan, directeur van Koppert Cress BV in Monster, wildenthousiast maakt.'Het heeft alles wat HACCP en BRC missen,' zegt hij. 'Daarbij heb je met SQF ook officieel HACCP én ISO in huis'.
Meer weten? Sla Kwaliteit in Bedrijf er op na.

SIX SIGMA SERIE: INVLOEDSFACTOREN, WAT DOEN ZE MET DE CTQ EN HOE DOE JE ZE TENIET?
Het enthousiasme over de Six Sigma-serie kent geen grenzen. Na deze (vijfde) aflevering komen er nog twee andere. En de laatste is er één waar veel MKB-organisaties in Nederland met smart op wachten: Six Sigma Light®! Six Sigma Light® is een aanpak die het MKB in staat stelt ook van de vele voordelen van Six Sigma te profiteren. Voor het zover is eerst nog in dit nummer meer over het Improve-onderdeel van DMAIC. En met name wordt ingegaan op het vaststellen van de belangrijkste invloedsfactoren, het bekijken wat deze voor invloed hebben op de CTQ en hoe je die invloeden teniet kunt doen.

DOE ALS FREUD; LEG UW KLANT EENS OP DE SOFA VOOR EEN (PSYCHO)ANALYSE
Een opmerking van prof. J.M.M. Bloemer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een opmerking die in eerste instantie vreemd lijkt, maar al gauw hout blijkt te snijden. Bloemer wil namelijk dat er meer rekening wordt gehouden met de specifieke persoonskarakteristieken van klanten. Wat dat inhoudt en waarom dat zo zinnig is, legt zij in dit artikel uit.

FUSIE HEEFT UITEENLOPEND EFFECT OP MEDEWERKERSTEVREDENHEID
Brabant Water is een nieuw waterleidingbedrijf dat is ontstaan uit een fusie van twee andere bedrijven. Het ene bedrijf was twee keer zo groot. U raadt de angst van de medewerkers van het kleine bedrijf al: We worden opgeslokt door het grote bedrijf! Na de fusie hebben we niets meer in te brengen! Maar dat is heel anders uitgepakt. Brabant Water is één geworden; de uiteenlopende bloedgroepen zijn vergeten tijdens het streven naar kwaliteit.
En een merkwaardig effect: de tevredenheid bij het destijds grotere bedrijf is toegenomen; de mensen van het kleine bedrijf van weleer zijn echter minder tevreden. U leest er alles over in Kwaliteit in Bedrijf

VAN BOMMEL SCHOENEN: KWALITEIT OP MODERNE LEEST GESCHOEID
Van Bommel schoenen zijn alom bekend. Niet alleen omdat het nog één van de echt goede schoenmakersbedrijven in ons land is, maar vooral ook vanwege de degelijkheid van de stappers. Het zal u dan ook niet vreemd in de oren klinken dat kwaliteit het geheim van de smid... eh... schoenmaker is. In dit artikel meer over de visie op kwaliteit en het Van Bommel kwaliteitssysteem. En vooral ook waarom men ISO waardevol vindt, maar er voorlopig nog niet over piekert om de organisatie te laten certificeren...

VERDER IN DIT NUMMER

In hoeverre is succes een kwestie van toeval?
EOQ en EFQM gaan voor 2005 op in één organisatie
Nederlandse managers blijken massaal te liegen
Belangstelling Baldrige Award sterk gegroeid!
Literatuurlijst