Kwaliteit in Bedrijf nr. 9 - 2003

WORDT HET GEEN TIJD DAT U KLEUR BEKENT?
Praktisch zijn hele loopbaan is prof.dr. Léon I.A. de Caluwe - hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en senior partner bij Twijnstra Gudde - op zoek naar die ene zaligmakende theorie over veranderen. Om tot de ontdekking te komen dat die niet bestaat. Maar op basis van alle inmiddels vergaarde kennis kon De Caluwe wel een kleurentheorie voor veranderen ontwikkelen. Een theorie die stelt dat organisaties, maar ook managers een bepaalde kleur hebben: geel (macht), blauw (resultaatgerichtheid), rood (mens centraal stellen), groen (lerende organisatie) en wit (continue verandering).Overigens wordt onder het kopje 'Andere sites' verwezen naar een website waarop de in het artikel vermelde kleurentest van De Caluwe kan worden gedaan.

WERKEN AAN CONTINU VERBETEREN IS EEN LEVENSHOUDING
Enkele weken geleden mochten vertegenwoordigers van Siemens Nederland twee Europese kwaliteitsprijzen in ontvangst nemen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Foundation for Quality Management (het EFQM Forum) in het Finse Helsinki. Eén van die 'Special Prizes' van de EFQM werd toegekend voor Leiderschap en Doelgerichtheid; de andere 'Special Prize' werd verleend voor de Resultaatgerichtheid van Siemens. Een bijzonder fraai resultaat, maar niet onverwacht, als we Roel Overakker, lid van de Raad van Bestuur van Siemens, mogen geloven. Kwaliteit in Bedrijf sprak met hem o.a. over zaken als commitment.

NIEUWE VCA-NORM IS DUIDELIJKER VAN STRUCTUUR
Per 1 januari a.s. wordt de nieuwste VCA-norm - zowel de één ster-versie alsook de twee sterren-versie - gepubliceerd. Kwaliteit in Bedrijf sprak met mr. Eugène J.C. Hillen, secretaris van het Centraal College van Deskundigen VCA en directeur van de voor VCA verantwoordelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Hillen vertelt over de nieuwe norm, het succes van de VCA, de relatie tot de OHSAS, de kritiek van de Belgen en de 'misser' van de overheid en het bedrijfsleven om het beheer over de OHSAS bij een milieu-organisatie neer te leggen. Daarnaast haalt Hillen de VCU aan en de nog in ontwikkeling zijnde Veiligheids-, gezondheids- en milieu-Checklist Opdrachtgevers (VCO).

'KLAVERTJE VIER'-MODEL: PRINCIPES EN AANPAKKEN VOOR VERANDERING
Het klavertje vier staat symbool voor iets dat ten goede keert. Om die reden heeft Berenschot Management&Development dit symbool geadopteerd voor een model om aan verandering te werken. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de eerste drie principes en aanpakken van het 'klavertje vier'-model. In de vorige aflevering van deze reeks is het model reeds in vogelvlucht besproken en zijn de in totaal dertien principes en aanpakken opgesomd waarmee verandering kan worden gerealiseerd.

'DE KWALITEIT VAN JE TOELEVERANCIERS BEPAALT DE KWALITEIT VAN JE PRODUCT'
Kwaliteit is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat is zo ongeveer de kortste definitie van het begrip 'kwaliteit'. Het is ook het credo van Peter Verseveldt, directeur productie van Enia Carpets, één van de grootste tapijtproducenten van Nederland en bekend met merken als Bonaparte en Parade. Enia levert van voor tot achter kwaliteit. Dat begint bij de toeleveranciers. Want, zo zegt Verseveldt, de kwaliteit van je toeleveranciers is bepalend voor de kwaliteit van je product. Een interview met een vertegenwoordiger uit een branche waar kwaliteit inmiddels essentieel is geworden om te overleven.

NEN BESPREEKT PRAKTISCH HULPMIDDEL VOOR KAM-MANAGEMENT
 De NEN introduceerde in de eerste helft van dit jaar een algemeen model voor KAM-management dat gebaseerd is op de elementen en principes voor ISO-managementsystemen, zoals die zijn beschreven in ISO Guide 72. Deze richtlijn voor het ontwikkelen van managementsysteemnormen biedt een kader voor nieuwe normen op dit terrein en voor toekomstige herzieningen van bestaande normen als ISO 9001 en ISO 14001. Hoewel deze richtlijn primair is bedoeld voor normontwikkelaars, kan zij ook worden beschouwd als een praktisch hulpmiddel voor bedrijven die hun geïntegreerde managementsysteem willen baseren op algemeen aanvaarde principes en elementen van managementsystemen.

VERDER IN DIT NUMMER

Nashuatec's Mia Goetvinck Vlaamse Quality Manager van het Jaar 2003
Onderzoek: Ook nieuwe ISO lijdt nog onder bureaucratisch imago
Veranderingen in de werksituatie: niet goed voor medewerker
Six Sigma wegenkaart: creatieve wijze om Six Sigma te verduidelijken
Literatuurlijst