Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2004

Kwaliteit in Bedrijf nr. 2 - 2004 KLACHTENNORM KRIJGT EEN ANDERE NUMMERING
Maakten wij er in het vorige nummer van Kwaliteit in Bedrijf nog melding van dat de nieuwe klachtennorm van ISO het nummer 10018 zou krijgen, inmiddels heeft de International Organization for Standardisation besloten de norm een ander nummer te geven: 10002. Gevolg? Verwarring alom. ISO zelf heeft nog altijd informatie op de website staan die te vinden is onder nummer 10018 en ook bij de website van NEN (het Nederlandse Normalisatie Instituut) kom je niet ver als je zoekt op 10002 of 10018. De reden waarom de nummering zo nodig moest veranderen wordt in Kwaliteit in Bedrijf uit de doeken gedaan.

BRANDWEER IN VUUR EN VLAM VOOR KWALITEIT
U zult het met ons eens zijn dat de Nederlandse Brandweer effectief en efficiënt hoort te zijn. Een brandweer die er niet in slaagt de brand te blussen of die er twee weken over doet, is niet exact wat wij bij een professionele brandblusorganisatie voor ogen hebben. Maar we kunnen gerust zijn. De Nederlandse Brandweer maakt werk van kwaliteit. De commissie Kwaliteitszorg Netwerk van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) draait een groots opgezet project om ook de brandweer in ons land kwaliteitsbewust te maken. In een interview met Robin Blokland, voorzitter van de commissie en kwaliteitsmedewerker van de Brandweer regio Breda, leest u er alles over.

VCA ZORGT NA ZES JAAR VOOR AFNAME ONGEVALLEN MET 53%
De VCA-norm is al herhaaldelijk uitgebreid aan bod gekomen in 'Kwaliteit in Bedrijf'. En zeker nu de nieuwe norm is verschenen. De sceptici die zich afvragen of zo'n norm nou eigenlijk wel enig nut heeft, komen dit keer aan hun trekken. Twee lead-auditors van certificatie-instelling AIB Vinçotte Int. uit het Belgische Vilvoorde deden onderzoek naar het effect van de VCA-norm. Hun bevindingen (onder meer dat VCA bij bedrijven die er zes jaar of langer mee werken zorgt voor 53% minder ongevallen!) treft u in dit nummer van 'Kwaliteit in Bedrijf' aan.

KAM-SYSTEEM LEVERT PWN WATERLEIDINGBEDRIJF NOORD-HOLLAND KAPTAAL OP
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland begon o.a. aan kwaliteitsmanagement omdat men structuur in de complexe organisatie wilde aanbrengen. Maar de belangrijkste reden was wel dat er uit een benchmark (vergelijk met andere organisaties) bleek dat men qua kosten voorop liep bij de Nederlandse waterleidingsbedrijven. Er diende dus een efficiency-slag te worden gemaakt. In dit interview met PWN-directeur Martien den Blanken komt naar voren hoe men dit bij het Noord-Hollandse waterbedrijf heeft aangepakt. Een aanpak die zorgde voor een besparing van meer dan 19 miljoen!

KLEIN INTERNATIONAL: 'ALS KWALITEIT NIETS ZOU OPLEVEREN, WAREN WIJ ALLANG GESTOPT!'
John van Est, directeur Kleyn International te Vuren -- een internationaal handelsbedrijf dat zich bezighoudt met de inkoop en verkoop van gebruikte bedrijfsvoertuigen -- had destijds als middenmanager toch wat bedenkingen tegen de implementatie van een kwaliteitssysteem door een speciaal aangetrokken kwaliteitsmanager. Nu, jaren later en met hemzelf op de directiestoel, is hij totaal van mening veranderd. Kwaliteit is essentieel om te overleven. De extra aangestelde kwaliteitsman is een goede zet gebleken. Sterker nog, John van Est heeft de supervisie van kwaliteit tot zijn eigen taak gemaakt. En dat kwaliteit goed is voor de organisatie is iets waarvan hij is overtuigd: 'Als kwaliteit ons niet zou opleveren, waren wij er immers allang mee gestopt?!'

VERDER IN DIT NUMMER
  • Opti-check+: instrument om niveau dienstverlening te kunnen meten
  • Hoge werkdruk belangrijkste oorzaak van stress
  • Arbo-prijzen voor 'best practices'
  • Literatuurlijst